Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Tijdens hun bezoek was OneWorld in de gelegenheid ze te interviewen en meer te horen over de over de situatie in het land 8 maanden na de verschrikkelijke aardbeving van 25 april van dit jaar. Ook hadden we het over hun bijdrage aan de noodhulp en wederopbouw van het land, zoals ze die samen met de Nederlandse organisatie Reach out Too aan het uitvoeren zijn.

Hoe is de situatie nu acht maanden na de zware aardbeving in Nepal?
Sapkota: "Deze aardbeving was in alle opzichten uitzonderlijk destructief. Er zijn wel vierhonderd naschokken geweest. We maken ons nog elke dag zorgen over een volgende beving. De noodhulp na de aardbeving verliep voorspoedig. Er waren enorm veel noodhulporganisaties actief in het land. Samen met al die organisaties hebben we redelijk snel veel mensen weer onder dak gekregen."

Waar was jij tijdens de aardbeving in april 2015?

Landendirecteur Deepak Raj Sapkota: 

"Tijdens de aardbeving was ik samen met mijn vrouw op een grote publieke bijeenkomst met meer dan 200 kinderen in Kathmandu. We zaten te kijken naar een toneelstuk toen het gebeurde. Aanvankelijk was het dus alsof het podium bewoog. Na de eerste 30 seconden realiseerde we ons pas dat er iets echt mis was. Het bewegen ging maar door en het ging ook vergezeld van een aanzwellend onheilspellend onderaards gerommel. We zagen op enige meters afstand een 6 verdiepingen hoog gebouw slingeren. In de chaos direct na de beving hebben we in eerste instantie geholpen de kinderen op het evenement bij elkaar te brengen. Maar we waren natuurlijk ook erg bezorgd om onze kinderen die thuis waren. Met onze mobiele telefoon hebben we die toen gebeld. Pas na 20 minuten lukte het om ze te pakken te krijgen. Gelukkig was alles goed met ze. Na 3 kwartier zijn we toen naar huis toe gereden. In Nepal hebben we wel wat ervaring met aardbevingen maar deze was extreem lang en heftig. Mobiele telefonie betekende dit keer wel dat we veel sneller wisten hoe het was met onze familie. Toen duidelijk was dat alle familie gezond en wel was, ben ik naar het ziekenhuis gereden en pas daar raakte ik overweldigd door de enorme omvang van de ramp door het enorme aantal gewonden in het ziekenhuis."

Hoe verloopt de wederopbouw?
Sapkota: "Voor de wederopbouw heeft de regering van Nepal meer dan 5,5 miljard euro beschikbaar gesteld. De internationale gemeenschap heeft dat bedrag met vier miljard euro aangevuld. Na jaren van maoïstische rebellie en een pas sinds kort afgesloten vredesakkoord is de regering nog onvoldoende krachtig. Bovendien is het lokaal bestuur de afgelopen vijftien jaar niet meer verkozen en was het oude staatsbestel nogal centralistisch georganiseerd. Dat maakt de legitimiteit van veel overheidsinstellingen wankel. Meteen na de aardbeving hebben de politieke partijen in Nepal wel de koppen bij elkaar gestoken en een nieuwe grondwet opgesteld en vastgesteld in het parlement. Wij denken dat het een van de modernste grondwetten ter wereld is. Die grondwet bepaalt dat Nepal ingedeeld wordt in zeven provincies die allen een eigen autonoom bestuur krijgen. Het regelt ook de lokale verkiezingen voor deze nieuwe bestuurlijke eenheden."

Giri: "Inderdaad toen de grondwet er eindelijk was, waren de mensen erg enthousiast. Maar toen kwam de kater."

Nieuwe Provincies en Districten in Nepal

Nieuwe indeling in Districten en Provincies van Nepal volgens de nieuwe grondwet

De kater?
Sapkota: "In Nepals zuidelijke laagland ontstonden rellen tegen de nieuwe bestuurlijke opdeling van het land. Daar leven veel mensen met een dubbele nationaliteit. Meer dan een kwart miljoen Indiaas-Nepalese huwelijke werden in dit gebied gesloten. Als protest werden er vanuit Nepal twee van de twaalf grensovergangen met India geblokkeerd.  Maar de rechten van deze 'Indiërs' waren blijkbaar ook voor een aantal mensen in India zo belangrijk dat ze resulteerde in een soort van informele grensblokkade door India. de kortste keren werden toen alle 12 grensovergangen geblokkeerd."

Hoe zit dat?
Giri: "In diplomatieke contacten beweert India steeds dat er geen sprake is van een formele blokkade. Al meerdere keren heeft onze minister van zijn Indiase partner te horen gekregen dat er geen sprake is van een blokkade. Maar wel dat er een intern Nepalees conflict is en de chauffeurs de grens niet over durven. Wij denken dat de Indiase regering op afstand ondertussen de boel orkestreert."
Sapkota: "Een probleem: goederen die nodig zijn voor de wederopbouw van het land kunnen er alleen door via de Indiase kant. De twee – Chinese – grensovergangen zijn niet bruikbaar voor grote hoeveelheden goederen omdat ze dwars door de bergen gaan, pas na 3000 km Kathmandu bereiken en gedeeltelijk nog niet gereconstrueerd zijn na de aardbeving. Kortom, brandstoffen, medicijnen en goederen komen Nepal niet meer in. Met als gevolg een humanitaire situatie die verslechtert in plaats van verbetert."

Grensovergangen tussen Nepal en India 12 en tussen Nepal en China 2

Hoe gaat Nepal dat probleem oplossen?
Sapkota: "
Het zal heel moeilijk om dit probleem op te lossen omdat India de heropening van de grensovergangen afhankelijk maakt van het oplossen van het conflict in het land. Een conflict waarbij India duidelijk belanghebbende is, via steun aan de ontevreden Nepalezen kan India haar toch al grote invloed op Nepal verder uitbreiden. Het is helemaal duidelijk wat het doel van de blokkade en de opstand is. Het lijkt er op dat de Indiërs willen dat het zuidelijk deel van het land als geheel een lange  grensprovincie wordt en dat daarin ook een aantal regio’s worden betrokken waarin Indiërs geen meerderheid vormen.  Technisch gezien zou dat onze afhankelijkheid van India verder doen toenemen. Door de blokkade is de wederopbouw van het land nu vrijwel helemaal tot stilstand gekomen. Door de blokkade kan er geen brandstof het land meer inkomen."

Waar was jij tijdens de aardbeving in april 2015?

Yogendra Giri – Programma Directeur

"Ik was onderweg op mijn motorfiets samen met mijn vrouw en we stonden even met pech langs de weg. We stonden in een diepe vallei tussen de bergen. Toen begon de aardbeving eerst leek het een redelijk gewone aardbeving maar toen het beven maar aanhield werden we langzaam steeds onrustiger, op een gegeven moment raakte we in paniek. Het gerommel in de grond onder ons was verschrikkelijk. We dachten dat het afgelopen zou zijn, dat we daar op die plek allemaal zouden om komen. Toen de beving bijna gestopt was zijn we naar huis gaan rijden ik was net verhuisd naar Kathmandu dus misschien zijn we daarom de weg wel een beetje kwijt geraakt, maar de 5 kilometer die we moesten rijden duurde eindeloos lang. Maar gelukkig waren onze twee zoons thuis en goed gezond, we waren ontzettend blij."

Wat is de impact van de blokkade op de Nepalezen?
Sapkota:
"De wederopbouw is voor wat betreft de herbouw van gebouwen tot stilstand gekomen. Er is gebrek aan bouwmaterialen en er is ook onvoldoende brandstof voor transport van goederen in het land. Het is waarschijnlijk dat de meeste mensen deze winter door moeten brengen in noodwoningen van golfplaat. Een heel belangrijk effect is ook dat er geen gas is om op te koken. De meeste mensen in Nepal wonen in gehuurde kamers en daarin kunnen ze eigenlijk alleen op gas koken. Door brandgevaar en ruimte gebrek is het zeker in de stad amper mogelijk op hout te koken. Het gebrek aan brandstof zorgt er ook voor dat veel publieke diensten niet meer kunnen functioneren."
Giri: "Busdiensten maar ook ambulances, politie en brandweer rijden niet meer wat natuurlijk enorme consequenties heeft. Door de blokkade is een levendige zwarthandel op gang gekomen. Maar producten en brandstof zijn wel 300 procent duurder dan normaal. Voor ons als Karuna Foundation is het natuurlijk niet te doen om op deze manier hulpgeld te besteden voor producten die opeens het veelvoudige kosten."

Wat denken jullie dat deze situatie de komende periode voor Nepal zal betekenen?
Sapkota: "Als land zullen we ons de komende periode schrap moeten zetten. We zien dat de aandacht voor de positie van Nepal in het buitenland erg beperkt is. Gelukkig is de nieuwe grondwet nu vastgesteld en functioneert deze en onze leiders zijn niet van plan zomaar op te geven. Natuurlijk kunnen ze onderhandelen met de mensen die in de grensprovincies leven maar 1 lange grensprovincie is onhaalbaar en slecht voor de lokale democratie omdat mensen uit de districten aan de uiterste punten van die grensprovincie dan hun regionaal bestuur niet meer zouden kunnen bereiken. Die mensen zouden dan voor bepaalde overheidsdiensten honderden kilometers moeten reizen."
Giri: "Bovendien leven in de gebieden aan de uiterste punten van die voorgestelde grensprovincie vooral mensen die georiënteerd zijn op Nepal. We zien nu ook hoe veel geld via de zwarte markt in de zakken terecht komt van zwart handelaren en criminelen in de grensregio´s."

Wat verwachten jullie van de toekomst?
Sapkota: "Wat wij zelf zien is dat de groep van 25% van de Nepalezen die voor de aardbeving in armoede leefde door de aardbeving met 3% is toegenomen maar de blokkade heeft daar nog eens 10% aan toegevoegd en is dus eigenlijk veel funester voor de welvaart in het land dan de aardbeving."
Giri: "Wat wij als Nepalezen de komende tijd vooral nodig hebben is druk op India, druk die helpt om de grenzen weer open te krijgen en de wederopbouw van het land weer op gang te brengen. Het kan toch niet zo zijn dat de door jullie gedoneerde hulp euro’s nu simpel weg verdwijnen in de zakken van zwart handelaren en criminelen die het helemaal niet nodig hebben?"

Op 20 november 2015 stelde 2e kamerlid voor de PvdA – Roelof van Laar, vragen aan minister Ploumen over de blokkade. De Minister heeft in haar antwoord van
4 december 2015 aangegeven druk op India te zetten om de blokkade op te heffen. We hopen dat dat resultaat zal hebben.
   

Een abonnement op OneWorld magazine voor 25 euro

Over de auteur

Natuurliefhebber, programmamedewerker

ErnstJan Stroes (1966) is vooral vogelaar, veldbioloog en actief snelfietser. Hij is opgeleid als milieu-, duurzaamheids- en …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Advertentie

230308_MtMf23_OnlineBanners_5_600x500