Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Het is afwachten of de Werelddoelen in Nederland echt van de grond zullen komen. Hulp- en milieuorganisaties komen nog nauwelijks in actie voor de uitvoering van de doelen die premier Rutte afgelopen september bij de Verenigde Naties ondertekende. De organisaties wachten vooral op de overheid om het voortouw te nemen. Daarnaast zijn ze kritisch op de doelen die – in hun ogen –  te ambitieus, niet bindend en moeilijk meetbaar zijn. Dit blijkt uit vandaag verschenen onderzoek van Kaleidos Research. 

Kaleidos Research deed onderzoek naar de rol van Nederlandse maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van de Werelddoelen. Naast een online survey werden interviews met sleutelpersonen afgenomen en vond een focusgroep-discussie plaats. In september werd een reresentatief onderzoek onder Nederlanders uitgevoerd. 

Goede doelen willen wel meepraten, maar niet mee doen
De in september afgesproken doelen vormen een universele agenda, waaraan zowel overheden in rijke en arme landen moeten werken. Maar ook van bedrijven, lokale overheden en maatschappelijke organisaties wordt een bijdrage verwacht. Nederlandse maatschappelijke organisaties staan nog niet te springen om zelf met de doelen aan de slag te gaan: ze zien voor zichzelf vooral een rol in het beïnvloeden van het beleid van de overheid. Een kleiner deel van de bevraagde organisaties wil bijdragen aan de uitvoering van de doelen in ontwikkelingslanden zelf. Samenwerken met het bedrijfsleven of het beïnvloeden van bedrijven wordt veel minder genoemd. Het minst vaak zien ze een rol voor zichzelf bij het vergroten van de Nederlandse betrokkenheid bij de doelen. 

Het valt op dat met name de grote hulp- en milieuorganisaties wel actief hebben meegepraat bij de totstandkoming van de 17 internationale afspraken voor duurzame ontwikkeling, maar nog nauwelijks concrete activiteiten ontplooien om bij te dragen aan de uitvoering van de doelen. Bij milieuorganisaties is het enthousiasme over de werelddoelen nog beperkter dan bij hulporganisaties. Dat komt vooral omdat de werelddoelen niet bindend zijn en in sommige gevallen minder ambitieus dan bestaande bindende internationale milieuafspraken. In de ogen van sommige organisaties hebben de doelen daarom niet zoveel meerwaarde.

Het valt op dat met name de grote hulp- en milieuorganisaties wel actief hebben meegepraat bij de totstandkoming van de 17 internationale afspraken voor duurzame ontwikkeling, maar nog nauwelijks concrete activiteiten ontplooien om bij te dragen aan de uitvoering van de doelen

Obstakels
Een ander obstakel voor maatschappelijke organisaties om aan de werelddoelen bij te dragen is onduidelijkheid over de rol van de Nederlandse overheid. Aangezien de doelen ook voor Nederland gelden, ligt de uitvoering ervan niet alleen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook voor andere ministeries is werk aan de winkel. Welke ministeries waarvoor verantwoordelijk zullen zijn, is vooralsnog onduidelijk. Daardoor vinden veel van de bevraagde organisaties het moeilijk om hun eigen positie te bepalen: moeten ze kritisch zijn op de overheid? Of juist samenwerken? Ook een tekort aan financiën, moeite met het aangaan van nieuwe vormen van samenwerking, bijvoorbeeld met het bedrijfsleven, en gebrek aan publiek bewustzijn over de doelen zijn obstakels die de maatschappelijke organisaties noemen bij het willen werken aan de werelddoelen.

Onbekend bij Nederlanders, maar niet onbemind
De doelen zijn in Nederland weliswaar nog erg onbekend, maar Nederlanders zien het belang van dergelijke internationale afspraken wel degelijk. Uit representatief opinieonderzoek onder ruim duizend Nederlanders dat als onderdeel van deze studie werd uitgevoerd, blijkt dat maar liefst 71% aangeeft dat nieuwe internationale afspraken voor de aanpak van armoedebestrijding nodig zijn. Binnen de Werelddoelen blijken Nederlanders het verbeteren van vrede en veiligheid, onderwijs en gezondheidszorg het belangrijkst te vinden en geven ze de minste prioriteit aan groene onderwerpen als duurzamere steden en duurzame energie. Het betrekken van Nederlanders bij de doelen vinden de meeste organisaties belangrijk. De vraag is echter wie dat zou moeten doen. Maatschappelijke organisaties zien dit in ieder geval niet als hun taak. 

Een abonnement op OneWorld magazine voor 25 euro

Over de auteur

Gabi Spitz werkt als senior onderzoeker bij Kaleidos Research (Stichting NCDO).
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief