Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Hoe kunnen lokale organisaties het beste worden gestimuleerd mee te werken aan projecten?

DensuParticuliere initiatieven werken in ‘hun’ land niet alleen, maar altijd met lokale bewoners, organisaties en instanties. Het belang van deze samenwerking blijkt maar weer eens uit het proefschrift van Nana Anokye. Wel moet deze ‘stakeholders participatie’ worden gestimuleerd. Dat kan op meerdere manieren, maar slechts één vorm blijkt echt effectief.

Nana Anokye deed onderzoek naar het waterbeheer in het stroomgebied van de Densu, een riviertje in Ghana dat voor drinkwater zorgt voor de helft van de bevolking van de hoofdstad Accra. Bij dat waterbeheer zijn meerdere lokale organisaties en instanties betrokken. Die betrokkenheid is relevant, aldus Anokye, voor het verbeteren van watervoorraden, de waterkwaliteit en de watervoorziening wanneer er voldoende financiële middelen zijn of de begunstigde partijen initiatieven nemen. Anokye concentreert zich in haar onderzoek op het laatste: wie neemt welk initiatief.

Zij onderscheidt vier manieren om te stimuleren dat alle partijen betrokken blijven bij het waterbeheer. Eén manier is dat belanghebbenden worden bewogen om deel te nemen via enige vorm van prikkels. In het tweede geval worden belanghebbenden overtuigd door bewustmaking. De derde wijze verplicht belanghebbenden deel te nemen aan waterbeheeractiviteiten via de traditionele leiders, en op basis van gemeenschappelijke normen. De vierde manier garandeert betrokkenheid en deelname omdat het gaat om eigen initiatieven nadat belanghebbenden zijn geholpen hun behoeften te identificeren.

De eerste benadering is alleen geschikt voor behoeften binnen waterbeheer op de korte termijn, omdat deelname alleen is te realiseren via stimulansen. Hoewel in de tweede situatie de bewustmaking maar beperkt is vanwege ontoereikende financiële middelen (wat leidt tot een ineffectieve betrokkenheid en participatie), kan de mogelijkheid van herhaalde bewustmaking ertoe leiden dat belanghebbenden participatieve activiteiten ondernemen. Deelname van belanghebbenden is zeker in situaties waarin traditionele leiders dienen als vertegenwoordigers. Deze optie is geschikt voor waterbeheer wanneer er beperkte middelen zijn. De meest wenselijke aanpak om mensen en organisaties bij projecten te betrekken is wanneer zij hun eigen initiatieven kunnen ontplooien. Dan kunnen processen en praktijken pas echt veilig worden gesteld.

N.A. Anokye promoveert op 11 november aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift Stakeholder Participation in Water Resources Management: The Case of Densu Basin in Ghana.

Foto: Bojo Beach Resort aan de Densu.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief