Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Met het Europees Jaar van Ontwikkeling wil de EU burgers informeren over de resultaten van ontwikkelingssamenwerking.

Europees jaar van OntwikkelingOp 1 januari 2015 is het Europese Jaar van Ontwikkeling begonnen. Dit jaar is gewijd aan het vergroten van bewustwording over de rol van de EU in ontwikkelingssamenwerking en het wereldwijd uitbannen van armoede.

Onder het motto ‘Onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst’ worden jonge mensen, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, de particuliere sector, academische instellingen en individuele belanghebbenden samengebracht om zich te richten op de gemeenschappelijke ontwikkelingsdoelen.
In 2015 worden er veel cruciale besluiten genomen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en milieu- en klimaatbeleid. 2015 is immers de streefdatum voor het bereiken van de Millennium Development Goals die in 2000 door de regeringsleiders van 189 landen zijn ondertekend. Het is ook het jaar waarin het wereldwijde debat zal plaatsvinden over armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling ná 2015 op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september. Bovendien wordt dit jaar een nieuw internationaal klimaatakkoord gesloten in Parijs.

De resultaten van ontwikkelingssamenwerking
‘Het doel van het Europese Jaar voor Ontwikkeling is om de EU-burgers te informeren over ontwikkelingssamenwerking door de resultaten te benadrukken die de EU, in samenwerking met de lidstaten, heeft bereikt als mondiale speler’, zegt Neven Mimica, Europees Commissaris voor Internationale samenwerking en Ontwikkeling.
‘We moeten het bewustzijn vergroten dat Europese ontwikkelingssamenwerking voor beide partijen voordelen biedt: voor de begunstigden, maar ook voor de burgers van de EU. Dit is een unieke kans om ontwikkelingshulp wereldwijd in de spotlight te zetten en ik hoop dat mensen vanuit heel Europa met ons meedoen en betrokken raken bij het Europese Jaar.’

Evenementenkalender
Het Europese Jaar van Ontwikkeling 2015 heeft een volle evenementenkalender op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau – iedereen kan meedoen. De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Junker, heeft het Europese Jaar van Ontwikkeling inmiddels gelanceerd. Dat gebeurde op een openingsceremonie op vrijdag 9 januari in Riga.
Dit zal worden gevolgd door een internationaal evenement rond genderproblematiek op 2 maart, een hardloopwedstrijd van 20 kilometer in Brussel (in mei) en speciale, creatieve wedstrijden in heel Europa, zoals de ‘Shining Stars of Europe’ videowedstrijd.
Andere hoogtepunten in de lidstaten zijn de 28 Kapuscinski-lezingen (één in elke lidstaat), de aanwezigheid van het Europese Jaar van Ontwikkeling bij de EXPO2015 in Milaan en de toekenning van de Lorenzo Natali Prijs voor journalisten.
Bovendien zijn er tal van activiteiten op nationaal niveau variërend van kunst- en ontwikkelingsprojecten via activiteiten met scholen en universiteiten tot en met grootschalige sportevenementen. Elke maand zal in het teken staan van een speciaal thema: in januari zal de nadruk liggen op de positie van Europa in de wereld en in februari op onderwijs. Maart zal in het teken staan van genderproblematiek en april zal de maand van de gezondheid zijn. Op de website vindt u alle thema’s terug.

Het Europese Jaar van Ontwikkeling is ook te volgen op Twitter en Facebook.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief