Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Merlijn van Weert zet zich al jaren in voor de zeldzame Filippijnse krokodil met zijn stichting Mabuwaya. Door landontginning en toenemende bewoning van het gebied ziet hij de krokodil steeds meer in de verdrukking komen. In de vorige MyWorld vroeg hij zich enigszins vertwijfeld af óf en hoe hij de krokodil het beste kan beschermen.…

Merlijn met krokodilMerlijn van Weert zet zich al jaren in voor de zeldzame Filippijnse krokodil met zijn stichting Mabuwaya. Door landontginning en toenemende bewoning van het gebied ziet hij de krokodil steeds meer in de verdrukking komen. In de vorige MyWorld vroeg hij zich enigszins vertwijfeld af óf en hoe hij de krokodil het beste kan beschermen.

Door Janneke Juffermans

Het liep niet direct storm met reacties op Merlijns dilemma. Welgeteld één reactie kwam er binnen en die luidde: ‘Ja, maar hoe los je dit op.’ Merlijn kan er wel om lachen. “Die persoon weet het ook niet. Nu zijn we nog niet veel verder.” Hij denkt dat er meer oorzaken zijn voor deze radiostilte. “Het probleem is te abstract, te ver in de toekomst of het MyWorld-publiek heeft niet zoveel op met natuur en natuurbescherming, en des te meer met ontwikkelingssamenwerking. Wij zijn in ons project juist op zoek naar een combinatie van die twee.”

Merlijn vraagt zich af of MyWorld-lezers wel goed op de hoogte zijn van de gevolgen die de problemen rond natuurbescherming hebben op de leefomstandigheden in veel ontwikkelingslanden. “Goede natuurbescherming is juist een belangrijk onderdeel van armoedebestrijding. In arme gebieden zijn mensen vaak afhankelijk van de omringende natuur”, aldus Merlijn. Wellicht had het dilemma: ‘hoe betrek ik ontwikkelingsorganisaties bij ons gezamenlijke doel’ meer reacties opgeroepen, denkt hij.

“In alle gebieden waar we krokodillen beschermen, kijken we naar de sociale problemen en armoede, en naar natuurbescherming. Daar kunnen we best hulp bij gebruiken van traditionele ontwikkelingsorganisaties. Maar andersom is ook rurale ontwikkelingssamenwerking gebaat bij ideeën over natuurbescherming.”

Lezers van MyWorld die actief zijn in de Filippijnen kunnen dus contact opnemen met Merlijn om samen snode plannen te bedenken, waarbij armoede bestreden wordt en natuur beschermd. “Het is een van de armste gebieden van de Filippijnen dus mensen die mee willen denken zijn zeer welkom.”

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief