Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Promovendus pleit voor minder professionele hulporganisatie, maar die wel dichter bij het volk staan.

KamstraOntwikkelingshulp die meer is dan schooltjes bouwen en juist bijdraagt aan democratisering en goed bestuur. Dat is de inzet van minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking. Onderzoeker Jelmer Kamstra laat in zijn proefschrift zien dat daar in de praktijk weinig van terecht zal komen.

Terwijl het nieuwe beleid van minister Ploumen sterk inzet op een politieke rol voor NGO’s, laat het proefschrift van Jelmer Kamstra zien dat het juist de bemoeienis van buitenaf is die het vervullen van die rol in de weg staat.
Het idee achter het beleid lijkt goed: NGO’s, die ontwikkelingsgeld ontvangen, behartigen de belangen van het volk en treden op als kritische waakhond richting een corrupte overheid. De praktijk blijkt weerbarstiger. In zowel Ghana  (foto) als Indonesië (waar Kamstra onderzoek deed) worden veel NGO’s top-down geleid door een academische elite. Deze NGO’s kunnen moeilijk de stem van het volk vertegenwoordigen (omdat ze hun taal niet spreken) en het is maar de vraag in wiens naam zij lobbyen bij de overheid. Bovendien blijft de kritische waakhond vaak gemuilkorfd: zonder achterban is protest moeilijk te organiseren en de organisaties willen de goede relaties met hun overheid niet schaden.Het paradoxale is nu dat de donoren zelf voor deze situatie zorgen. Zij eisen namelijk van NGO’s dat ze een professionele organisatie worden met een modern kantoor en een hoogopgeleide staf. Omdat deze professionele manier van werken veel geld kost, worden NGO’s nog afhankelijker van financiële steun. Het gevolg is dat NGO’s zich steeds meer op de wensen van donoren richten, en steeds minder op die van het lokale volk. ‘NGO’s worden opgeslokt door de hulpindustrie’, aldus een NGO-expert uit Jakarta.
Onderzoeker Jelle Kamstra: ‘Als het de bedoeling is om het volk er wel bij te betrekken, dan zal ontwikkelingshulp zich moeten gaan richten op minder professionele organisaties, die wel dichter bij het volk staan. Dit betekent wel het loslaten van strakke verantwoordingscriteria en of dat in het huidige politieke klimaat mogelijk is valt zeer te betwijfelen.’

Jelmer Kamstra promoveert op 26 augustus 2014 aan de Radboud Universiteit (Nijmegen) op zijn proefschrift Promoting Civil Society and Democracy: Tracing Ideals in Reality. Kamstra studeerde bestuurs- en organisatiewetenschap en ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit. Dit promotieonderzoek werd mede gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief