Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Argentinië, dat is toch dat land waar ze de hele dag steak eten en tango dansen? Dat land van koningin Máxima waar je goed vakantie kunt vieren? Argentinië is meer dan dat! Het heeft vele hulpbehoevenden. Stichting Un Abrazo Para Los Amigos ondersteunt deze kwetsbare groepen. Abrazo betekent knuffel, maar de organisatie biedt meer dan knuffels. Voorzitter en oprichter Math Roijen vertelt waarom en hoe de stichting armoede in Argentinië bestrijdt. 

Un Abrazo Para Los Amigos

De stichting ondersteunt verschillende projecten in en rond de Argentijnse stad Azul en richt zich voornamelijk op onderwijs en gezondheidszorg. Het zevenkoppige bestuur werft geld voor hulpbehoevenden zoals kinderen uit arme gezinnen, demente ouderen, ongehuwde moeders en gehandicapten. Samen met lokale banken en partijen zorgt Un Abrazo dat het geld bij de juiste projecten komt.

Toenemende armoede

Roijen werkte jarenlang in Argentinië en kwam zo in aanraking met de extreme armoede. “Mijn vrouw Tonnie is destijds slechts tien dagen in Argentinië geweest. We vonden het onverantwoord om onze pasgeboren zoon daar te laten opgroeien. Mijn vrouw en zoon konden niet leven op een plek waar je niet weet of er water uit de kraan gaat komen. Ook nu hebben veel Argentijnen problemen met elektriciteit en water. Vooral in het noorden van het land bevinden zich arme streken, die feitelijk binnen de definitie van ontwikkelingsland vallen. In Azul zag ik de situatie door de jaren heen verslechteren: de werkeloosheid is toegenomen en jongeren hebben weinig toekomst. Wat voor zin heeft het om een baan te zoeken wanneer eenderde van de bevolking werkeloos is?”

Sommige streken vallen binnen de ontwikkelingsnorm

Toen Roijen acht jaar geleden geld had opgehaald voor de straatkinderen en weer naar Azul kwam, bleek dat de kinderen er niet meer waren. “De streek was te arm om iets voor hen te betekenen. In de afgelopen jaren is de situatie in Argentinië verder achteruit gegaan. De regering probeert de economie op gang te helpen, maar veel bewoners in de buitenwijken kampen elke dag met de armoede. Zowel voor Nederland als Argentinië geldt dat je helaas niet iedereen kunt helpen. De voorzieningen zijn in ons land echter beter, waardoor wij ons focussen op Argentinië.”

Obstakels bij hulpverlening

“Nederlanders ervan overtuigen dat er hulp nodig is in Argentinië, is een proces van lange adem. We ondervinden in beide landen weinig bijval van de partijen die we benaderen, maar gelukkig krijgen we ook steun,” zegt Roijen. De kloof tussen arm en rijk in Argentinië is enorm. “Het bestuur heeft er moeite mee dat rijke Argentijnen geen steentje bijdragen: Níemand helpt de armen! Wanneer ik vermogende inwoners van Azul aanspreek op hun gebrek aan hulp, verandert hun opstelling niet. Hulp geven is in Argentinië niet zo ingeburgerd als in Nederland.”

De kloof tussen arm en rijk in Argentinië is enorm

“Ik zie veel mensen die niets hebben en toch proberen er iets van te maken. Ik zou ze allemaal wel willen steunen. Helaas is hulp kostbaar en moeten we keuzes maken,” aldus Roijen. “We zouden graag een lokaal tehuis voor kindermoeders ondersteunen, maar dat lukt niet: er is gebrek aan draagvlak en toezicht, de voorzieningen zijn slecht en er is drugsgebruik. Ook kunnen we huizen niet opknappen wanneer de bewoners niet kunnen aantonen dat het hun bezit is. Het is altijd vreselijk wanneer we een aanvraag moeten afwijzen, daar slaap ik nachten niet van.”

Betrokken werk

Voor een dagopvang voor gehandicapte jongeren gaat de stichting een busje financieren. Ze wil daar een werkgelegenheidsproject van maken. Roijen: “We bieden begeleiding en financiële middelen om het busje op duurzame wijze te gebruiken. Het wordt dan niet alleen gebruikt voor het vervoer van de gehandicapte kinderen, maar vervoert de rest van de dag andere, betalende mensen.”

Un Abrazo zorgt onder andere voor een speelplaats bij een school. “Kinderen uit krottenwijken hebben eten nodig, maar ook ruimte om te spelen,” aldus Roijen. “We willen meer bieden dan geld.”

Kinderen hebben eten, maar ook speelruimte nodig

De betrokkenheid binnen de kleinschalige stichting maakt Roijens werkzaamheden waardevol. “Ik heb jarenlang in Azul gewoond en gewerkt. Mijn vrouw en ik hadden destijds weinig te besteden, maar zijn nu in staat om anderen te helpen. Dat doen we dus ook! Elke euro gaat naar de projecten en we zijn blij met de enthousiaste reacties van de lokale bewoners. Wanneer ik mijn jaarlijkse bezoek aan de dagopvang breng, breekt mijn amigo Leo bijna zijn benen als hij enthousiast op me afrent. Daar doe ik het voor!”

Over de auteur

Rinske van Herwaarden is redactiestagiair bij OneWorld
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Advertentie

230308_MtMf23_OnlineBanners_5_600x500