Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

In Europa is geregeld dat vrouwen en mannen dezelfde pensioenrechten hebben en elke vrouw heeft recht op een zwangerschapsverlof van zestien weken. Maar, Europese vrouwen verdienen voor hetzelfde werk minder dan mannen en één op de drie vrouwen is het slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld. Voor Nederland ligt dat aantal zelfs hoger; bijna de helft van de Nederlandse vrouwen (45 procent) heeft er mee te maken gehad. Er is dus nog een wereld te winnen in Europa.

Gelijke rechten
In verschillende programma’s van de politieke partijen is aandacht voor gelijke rechten van mannen en vrouwen en voor Lesbische, Homo-, Bi- en Transseksuelen (LHBT) binnen Europa. Zo wil de PvdA dat de EU lidstaten  aangepreekt op de wijze waarop zij afspraken over gelijke behandeling naleven, zoals tegengaan van LHBT discriminatie. D66 richt zich vooral op erkenning van de rechten van getrouwde homoparen of LHBTparen met een samenlevingscontract, legale abortus en openstelling van huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

Ook moeite om te kiezen op wie je gaat stemmen? NCDO ontwikkelde een handige tool waarmee je de politieke partijen met elkaar kunt vergelijken op het gebied van internationale samenwerking en duurzaamheid voor de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. SRGR is onderdeel van dit overzicht. Ga naar www.ncdo.nl/verkiezingsoverzicht. Voor een analyse zie: www.ncdo.nl/EU De analyse is samengesteld door Annemarie van Elfrinkhof, Edith van Ewijk en Ries Kamphof, onderzoekers bij NCDO.

Nederland vervult internationaal een voortrekkersrol als het om vraagstukken zoals anticonceptie, het recht op veilige abortus en de rechten van homoseksuelen gaat. Het onderwerp staat hoog op het lijstje van minister Ploumen. In een aantal partijprogramma’s is aandacht voor SRGR (seksuele en reproductieve gezondheid en rechten) en ontwikkelingssamenwerking.

SRGR
Het belang van SRGR thema’s in ontwikkelingssamenwerking wordt genoemd door GroenLinks en Partij voor de Dieren. Zo wil GroenLinks dat de EU ontwikkelingsprogramma’s  financiert die geweld tegen vrouwen bestrijden, moedersterfte terugdringen, het gebruik van voorbehoedsmiddelen bevorderen en veilige abortus mogelijk maken.

Ook moet de acceptatie van LGBT worden vergroot en moeten gehandicapten toegang krijgen tot werk en onderwijs. ChristenUnie/SGP wijzen als enige partijen op het belang van trouw in (seksuele) relaties en het tegengaan van wisselende seksuele contacten. Zij stellen bovendien dat er geen ruimte moet komen voor het wettelijk mogelijk maken van abortus provocatus in ontwikkelingsprogramma’s in de Zuidelijke Sahara.

Asielbeleid en gendergelijkheid
GroenLinks legt als enige partij de link naar Asielbeleid en stelt dat de Europese Commissie erop toe moet zien dat lidstaten bescherming bieden aan  mensen die bedreigd of vervolgd worden vanwege hun geslachts-(identiteit) of seksuele gerichtheid. Het CDA wil vooral dat de EU aandacht vraagt voor gendergelijkheid als onderdeel van de Millenniumdoelen en het vervolg daar op.

 

 

Over de auteur

Edith van Ewijk is senior onderzoeker bij Kaleidos Research, onderdeel van stichting NCDO.
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief