Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Hugo von Meijenfeldt blogt wekelijks over zijn werkzaamheden als Coördinator Nationale Implementatie Global Goals.

Blog 12 – Een brief naar de Tweede Kamer en een geüploade inventarisatielijst. Twee heel recente documenten van de rijksoverheid over de Global Goals om eens aandacht aan te schenken. In die twee documenten kan namelijk haar spoorboekje worden gevonden, inclusief een antwoord op de vraag welke rol zij voor zichzelf ziet weggelegd.

Coördinatie

Minister Lilianne Ploumen schrijft in haar brief van 24 mei jl. dat elke bewindspersoon verantwoordelijk blijft voor het eigen beleidsterrein. De brief is dan ook mede verzonden namens niet minder dan vijf andere bewindspersonen. Dat schept een mooi breed draagvlak, maar vraagt tegelijk om coördinatie: van haarzelf, van de ‘Coördinator Nationale Implementatie’ – schrijver dezes – en van een werkgroep van focal points per ministerie.

De coördinator en de werkgroep hebben niet stil gezeten. Zij maakten een inventarisatie van al het geldende en aangekondigde rijksbeleid per target (subdoel). Het eerste conceptdocument van 65 pagina’s is te vinden op www.rijksoverheid.nl met de zoekterm 'duurzame ontwikkelingsdoelen'. Er komen nog teksten bij, zoals over de inspanningen van Nederland in het buitenland. In Europa zijn nog geen andere landen met zo’n overzicht naar buiten gekomen.

Elke bewindspersoon blijft verantwoordelijk voor het eigen beleidsterrein

Dit zegt nog niet hoe Nederland ervoor staat ten opzichte van de doelen. Om daar zicht op te krijgen wordt gebruik gemaakt van de Monitor Duurzaam Nederland. Die bestaat al acht jaar en kent twee delen: indicatoren en verkenningen. De indicatoren vult het Centraal Bureau voor de Statistiek in september in door een herindeling comform de 17 doelen en de daarbij horende 230 VN-indicatoren. Het slothoofdstuk zal duiding geven aan de cijfers om beter te weten hoe Nederland ervoor staat.

Thema's

Op basis van de indicatoren gaan de drie planbureaus aan de slag met beleidsverkenningen. Zij zullen samenhangende thema’s selecteren waar Nederland te weinig voortgang maakt en waar alleen een werkelijke transitie kan helpen. Een vaak genoemd thema is de (mondiale) waardeketen voor bedrijven, waar vrijwel alle Global Goals van doortrokken zijn. Tegen die tijd zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer en kunnen partijen een positie innemen.

Partners hebben behoefte aan een centraal punt voor stimulans, inventarisatie, coördinatie en rapportage

Hiermee lijkt het rijksspoorboekje wel geschreven, maar zo zit het niet helemaal in elkaar. Alle andere partners hebben behoefte aan een centraal punt van waaruit stimulans, inventarisatie, coördinatie en rapportage komt. Alle vingers wijzen naar de rijksoverheid. Aan dat signaal is gehoor gegeven door ook dit onder de taken van de Coördinator Nationale Implementatie te brengen. Hier geen focal points, wel enkele landsbrede platforms, zoals het Charter en de SER.

Volgens sommigen houdt de rijksrol daarmee nog niet op. In de geslaagde conferentie Ready for Change? van vorige week werd gesteld dat de overheid een duidelijke lijn moet uitzetten, waarin de grootste uitdagingen en prioriteiten naar voren worden gebracht. Hiermee lijken deze NGO's te kiezen voor consultatie in plaats van participatie voor het behalen van de Global Goals. Is dat in de geest van Agenda 2030?

Meer lezen van Hugo von Meijenfeldt? Bekijk hier zijn blogserie 'Werken met de Werelddoelen'.

670

Over de auteur

Hugo von Meijenfeldt is Coördinator Nationale Implementatie Global Goals, voorlopig vanuit Buitenlandse Zaken. Eerder was hij …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief