Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Nederlandse gemeenten willen bijdragen aan de uitvoering van de Global Goals. Dit willen ze doen door lokale initiatieven te ondersteunen en door hun eigen beleid, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam inkopen, kritisch tegen het licht te houden. Dit blijkt uit onderzoek van Kaleidos Research onder ruim vijftig Nederlandse gemeenten.

Kaleidos Research deed onderzoek naar de rol van Nederlandse gemeenten bij de uitvoering van de Global Goals. Naast een online survey werden interviews met sleutelpersonen afgenomen en vond een focusgroep-discussie plaats. In september werd een reresentatief onderzoek onder Nederlanders uitgevoerd. 

Verrassend goed op de hoogte

De doelen zijn onder Nederlandse burgers nog onbekend. Toch blijken de gemeenten die aan het onderzoek deelnamen verrassend goed op de hoogte; meer dan de helft van de gemeenteambtenaren gaf aan van de doelen gehoord te hebben. Met name gemeenten die de afgelopen jaren al actief waren op het gebied van internationale samenwerking zijn bekend met de doelen. De Global Goals werden afgelopen september door premier Rutte ondertekend in New York, maar sommige gemeenten zijn zelf al aan de slag gegaan met de nieuwe afspraken. Zo sleepte de gemeente Langedijk afgelopen week een prijs in de wacht voor meest inspirerende 'Global Goals Gemeente'. De tweede en derde prijs gingen naar Utrecht en Hoorn.

“Groene” doelen relatief populair

Van de 17 Global Goals vinden de gemeenten die aan het onderzoek meewerkten ‘goed onderwijs voor iedereen’, het bestrijden van armoede, het aanpakken van klimaatverandering, het stimuleren van banen en economische groei en verantwoorde productie en consumptie de belangrijkste doelen (zie figuur). Het valt op dat het doel over ‘groene en veilige steden’ pas op de achtste plek in de prioriteitenlijst van gemeenten staat. Opvallend is ook dat de ‘groene’ doelen onder gemeenten veel populairder zijn dan onder de Nederlandse bevolking. Daarnaast blijken de deelnemende gemeenten nauwelijks een rol voor zichzelf te zien op het vlak van ‘democratie en tegengaan van geweld’, terwijl uit eerder opinieonderzoek van Kaleidos Research blijkt dat Nederlanders dit juist het belangrijkste doel vinden.

[[{“fid”:”44926″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:”Grafiek: Global Goals, nieuwe werelddoelen, Nederland, Nederlandse gemeenten”,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:””},”type”:”media”,”attributes”:{“alt”:”Grafiek: Global Goals, nieuwe werelddoelen, Nederland, Nederlandse gemeenten”,”style”:”height:395px; width:566px”,”class”:”file-default media-element”}}]]

Pragmatische aanpak

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid over veel verschillende zaken; onderwerpen zoals duurzaamheid en internationale samenwerking vormen daar slechts een klein deel van. Gemeenten kijken dan ook pragmatisch naar de mondiale afspraken. De meesten gaan geen nieuwe grote projecten optuigen, maar zien de doelen als een ‘wereld-kapstok’ waaraan ze bestaande activiteiten kunnen ophangen. Gemeenten richten zich daarbij vooral op het versterken van bestaande activiteiten, bijvoorbeeld op scholen, bij maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ook willen ze een verschil maken daar waar ze dat direct kunnen, bijvoorbeeld door hun eigen inkoopbeleid te verduurzamen.  

Gemeenten kijken pragmatisch naar de mondiale afspraken. De meesten zien de global goals als een ‘kapstok’ waaraan ze bestaande activiteiten kunnen ophangen.

Uitdagingen

De gemeenten in het onderzoek vinden het belangrijk om hun inwoners bij de VN-agenda te betrekken, maar zien daarbij ook een aantal obstakels. Zo zijn de internationale doelen voor veel lokale politici een ver-van-hun-bed show te midden van uitdagingen als de opvang van vluchtelingen en de decentralisatie van allerlei nationale taken naar gemeenten. Ook is voor de bevraagde gemeenten nog niet duidelijk wat de nationale overheid precies gaat doen met de doelen en wat zij daarbij van lokale overheden verwachten. Daarnaast geven de deelnemers aan het onderzoek aan dat de doelen veel meer bekendheid zouden moeten krijgen onder Nederlanders, en dat dit een taak is van de nationale overheid. Alleen met kennis over de doelen kunnen Nederlanders de overheid scherp houden op het nakomen van de gemaakte afspraken. Uit eerder onderzoek blijkt echter dat de Nederlandse overheid nog niet echt warm loopt om Nederlanders over de doelen te vertellen. De grote vraag is dus of en van wie Nederlanders over de doelen zullen gaan horen. 

De policy brief "Global Goals, Local Action?' Approaches of Dutch Local Governments to the Sustainable Development Goals" is te downloaden op de website van Kaleidos Research. 

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief