Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Toen Richard Nixon in de jaren ’70 van de vorige eeuw het Witte Huis rondliep, liet hij niet na anderen erop attent te maken dat hij met één druk op de knop 70 miljoen mensen kon doden. Later, in de jaren ’80, was de nucleaire wapenwedloop tussen de VS en de Sovjet Unie tot volle bloei gekomen. Kinderen verstopten zich onder hun schoolbureautjes tijdens het oefenen van een bomaanslag. Volwassenen vertaalden hun angst in massale demonstraties.

Toen in 1985 Gorbatsjov in de Sovjet Unie werd verkozen, kwam er relatieve rust. Hij verlegde de focus van de strijd rond kernwapens naar het verwerven van meer burgerlijke vrijheden voor de Russen. Maar nu, meer dan dertig jaar later, is er opnieuw angst voor kernwapens vanwege de verslechterende situatie rond Noord Korea. Een terechte angst, zeker nu Trump dreigt Korea ‘totaal te vernietigen’.

Steun je het bezit van kernwapens, dan steun je het op een afschuwelijke manier doden van miljoenen mensen

Een verblindende flits, een brandende wind, het geluid van duizend donderslagen, mensen die smeken om water dat te vergiftigd is om te drinken, die smeken om hulp die niet komt, niet kán komen, miljoenen mensen die uiteindelijk alleen nog hopen op de dood.

Dat is een realiteit waar geen politicus het over heeft als het gaat om kernwapens. Blijkbaar is het comfortabeler om te spreken over het behouden van strategische stabiliteit. Niemand wil erkennen dat het steunen van het bezit van kernwapens erop neerkomt dat je niet terugschrikt voor het op deze afschuwelijke manier doden van miljoenen mensen. En de kernwapens van nu zijn veel dodelijker en sterker dan die in de jaren ’70 en ’80

Dit verdrag lost niet meteen de dreiging op, maar het is een eerste stap in het aanpakken van het probleem

Maar er is een kentering mogelijk. Woensdag 20 september stonden de eerste landen in de rij om het internationale verdrag te tekenen voor het verbod op kernwapens. Zij erkennen dat het risico van kernwapens te groot is en dat een verbod op deze wapens de enige manier is om te voorkomen dat er ooit weer een kernaanval wordt uitgevoerd.

Natuurlijk lost dit verdrag niet meteen deze dreiging op, maar het is een eerste stap in het aanpakken van het probleem bij de wortel. Zolang regeringsleiders het bezit van kernwapens op welke manier dan ook nuttig vinden, zal niemand ervan af willen en willen juist steeds meer landen ze hebben. Dit nieuwe verdrag bekrachtigt de non-proliferatieverdragen die eerder zijn opgesteld. Belangrijker nog: het haalt het de politieke legitimiteit om kernwapens te bezitten definitief onderuit.

Ons kabinet vindt dat eerst alle kernwapens vernietigd moeten worden voor ze kunnen worden verboden.

Helaas hoort Nederland niet bij de landen die gaan tekenen. Toen het verdrag in juli dit jaar bij de VN in New York werd aangenomen, stemde Nederland als enige van 122 landen tegen. Na maanden van onderhandelingen leken eindelijk alle neuzen dezelfde kant op te staan. Op het moment suprême verraste ons land echter alle aanwezigen met de vraag om een stemming, om vervolgens tegen te stemmen.

Ons kabinet verklaart deze keuze met het argument dat eerst alle kernwapens vernietigd moeten worden voor ze verboden kunnen worden. Waarschijnlijk is dat een gelegenheidsargument en spelen andere zaken een rol. Zoals ons lidmaatschap van de NAVO en de relaties met andere leden binnen de NAVO die kernwapens bezitten.

Nederland weet natuurlijk dat het eerst vernietigen van alle kernwapens een onrealistische eis is. Het werkt andersom: als kernwapens verboden worden, leidt dat er uiteindelijk toe dat ze ook zullen verdwijnen. Het gaat bovendien om een principiële keuze.

Bij welke overheid dan ook die geen verbod wil op kernwapens, moet iedereen zich afvragen: waarom wil ze de mogelijkheid in stand houden om massavernietigingswapens toe te passen om zonder onderscheid burgers te kunnen vermoorden? Deze wapens zouden illegaal moeten zijn. Het merendeel van alle landen vindt dat ook en tekent daarom het verdrag. Verras ons opnieuw, Nederlandse overheid: teken!

download

Over de auteur

Jan Gruiters is algemeen directeur van de Nederlandse vredesorganisatie PAX.
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief