Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Uit trendonderzoek van Kaleidos Research blijkt dat veel Nederlanders in het afgelopen decennium de millenniumdoelen niet kenden of niet precies wisten wat deze doelen betekenden. Zal het de nieuwe werelddoelen ook zo vergaan? Als we kijken naar de inhoud van de nieuwe werelddoelen is dat niet te hopen: bij de realisatie van deze nieuwe doelen speelt de inzet van de burger een belangrijkere rol dan bij de millenniumdoelen het geval was.    

Nederlandse burger beter op de hoogte dan andere Europese burgers
De millenniumdoelen, in 2000 vastgesteld door de VN, vormden met elkaar een ontwikkelingsagenda voor de wereld. Met als achterliggend idee dat als allerlei stakeholders wereldwijd aan dezelfde doelen zouden werken, deze behaald zouden worden. Hoewel burgers niet direct een rol hadden in het bereiken van die doelen, werd het wel belangrijk geacht dat burgers van de universele agenda op de hoogte zouden zijn. In Nederland zijn veel campagnes gevoerd om burgers te informeren over de millenniumdoelen. Ons land slaagde daar redelijk goed in. In vergelijking met andere Europese landen was Nederland een koploper: Nederlandse burgers waren veel vaker op de hoogte van het bestaan van de millenniumdoelen dan andere Europese burgers.

Maar bekendheid doelen ook hier laag
Hoewel Nederlanders het in vergelijking met hun Europese tegenhangers dus niet zo slecht deden, was ook hier de bekendheid van de doelen niet hoog. In 2009 bereikte de bekendheid het hoogtepunt (zie figuur 1): toen kende 23 procent de doelen en geloofde 24 procent ze te kennen. Bijna een kwart kon spontaan een doel noemen. Tussen 2009 en 2011 stabiliseerde de bekendheid van de millenniumdoelen en de laatste jaren is de bekendheid afgenomen: in 2013  kende 17 procent van de Nederlanders de doelen en dacht 27 procent de doelen te kennen. Maar slechts 13 procent van de Nederlanders kon spontaan een doel noemen. Dat de bekendheid na 2011 is afgenomen is niet heel verwonderlijk. Veel partijen die zich bezighielden met de millenniumdoelen, hadden minder budget beschikbaar voor publieksactiviteiten of richtten hun energie sinds die tijd op de opvolgers van de millenniumdoelen. Met als gevolg dat er minder aandacht was voor communicatie naar de burger over de millenniumdoelen zelf.

millenniumdoelen grafiek kaleidos

Figuur 1: Bekendheid millenniumdoelen onder Nederlanders. Bron: Kaleidos Research

Nederlanders over de nieuwe werelddoelen
Hoewel Nederlanders niet goed bekend zijn met internationale afspraken vindt in 2013 de meerderheid van de Nederlanders (72%) het wel een goed idee om na het ‘aflopen’ van de millenniumdoelen in 2015 nieuwe internationale afspraken te maken over het tegengaan van armoede in de wereld. Daarnaast meent ruim de helft van de Nederlanders dat het maken van internationale afspraken een goede manier is om armoede te bestrijden.  Nederlanders staan al met al dus wel positief tegenover het opstellen van een (nieuwe) internationale agenda voor duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. 

Nederlanders blijken in 2013 echter minder oog te hebben voor duurzaamheid als onderdeel van armoedebestrijding. Slechts een derde vindt het een goed idee om meer aandacht te besteden aan het milieu en duurzame ontwikkeling in de strijd tegen armoede. En als gevraagd wordt welke maatregelen niet werken om armoede de wereld uit te helpen, worden vooral duurzaamheidsmaatregelen genoemd zoals het tegengaan van klimaatverandering, het stimuleren van het gebruik van duurzame energie en het beschermen van bossen, rivieren en oceanen. Terwijl de nieuwe werelddoelen duurzaamheid combineren met armoedebestrijding, leeft dit dus nog niet erg bij de Nederlandse bevolking.

Rol burger bij werelddoelen
Veel meer dan bij de millenniumdoelen zijn het burgers zelf die de verantwoordelijkheid krijgen om de werelddoelen te realiseren. Burgers hebben potentieel veel invloed, door bijvoorbeeld via social media massaal hun mening kenbaar te maken aan overheden of bedrijven. En als burgers wereldwijd duurzame keuzes maken in hun dagelijkse leven, kan dat bepalend zijn voor het wel of niet behalen van werelddoelen. Het is dan ook belangrijk dat burgers, in Nederland maar ook elders, op de hoogte raken en bij de werelddoelen betrokken worden. Zodat we in 2030 van alle Nederlandse burgers horen: “De werelddoelen, natuurlijk ken ik die!”

 

670

Over de auteur

Marije van Gent is onderzoeker bij Kaleidos Research. Ze is gespecialiseerd in evaluatiemethodieken en effectonderzoek. Ook doet ze …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief