Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Sinds begin jaren '90 heeft aids miljoenen slachtoffers geëist, vooral in Afrika. Afgesproken is dat in 2015 de verspreiding van hiv/aids tot staan moet zijn gebracht. Ook moet iedereen met hiv/aids hiervoor de juiste medicijnen kunnen krijgen.

Minder malaria en tbc
Behalve de verspreiding van hiv en aids moeten ook malaria en andere ziekten zoals tuberculose (tbc) tot een halt worden gebracht in 2015. Malaria wordt veroorzaakt door muggenbeten. Slapen onder netten (klamboes) die met insecticide zijn bewerkt is een effectieve manier om malaria te voorkomen.


Beyond Borders Media maakte in 2013 acht videoreportages over de milleniumdoelen. Voor milleniumdoel 6 bezoeken de filmmakers de organisatie HospitaalBroeders in Sierra Leone.

Voortgang

(laatste update: september 2015)

Hiv/aids
Volgens de VN is de wereld goed op weg wat betreft de bestrijding van hiv en aids. Het aantal nieuwe besmettingen is de afgelopen jaren fors gedaald, met 40 procent tussen 2000 en 2013. In totaal waren er in 2013 wereldwijd 35 miljoen mensen met hiv besmet, een record aantal. Dit komt doordat er nieuwe hiv infecties bijkwamen en er tegelijkertijd ook meer mensen met hiv/aids langer in leven blijven omdat ze de juiste medicijnen (aidsremmers) ontvangen. In 2013 zijn ongeveer 2,1 miljoen nieuwe mensen besmet met het hiv-virus, onder wie 1,5 miljoen mensen in sub-Sahara Afrika. En overleden er 1,5 miljoen mensen door aids gerelateerde oorzaken. 

Een belangrijk aandachtspunt is dat er in de afgelopen 10 jaar onder jongeren tussen de 15 en 24 jaar geen echte vooruitgang is geboekt. Naast behandeling van hiv/aids is het essentieel dat mensen over de juiste kennis rondom hiv en aids beschikken. Dit om goed om te kunnen gaan met hiv/aids bij besmetting, als voor verandering van seksueel gedrag. Deze kennis is nog lang niet overal goed beschikbaar. In sub-Sahara Afrika had 30 procent onder jonge vrouwen en 37 procent onder jonge mannen tussen de 15 en 24 jaar voldoende kennis over de ziekte in 2014. In dezelfde regio lag het condoom gebruik bij jonge vrouwen en mannen met frequent seksueel contact op respectievelijk 40 procent en 59 procent. Daarbij zijn er tekenen dat risicovol seksueel gedrag (afname van condoom gebruik en/of het hebben van meerdere partners) aan het toenemen is. Extra pogingen om betere kennis te delen en informatie over hiv en aids te verspreiden zijn dus hard nodig. 

Hiv en aids behandeling
In juni 2014 ontvingen 13,6 miljoen mensen met een hiv-besmetting antiretrovirale therapie (ART) ter voorkoming van aids. Een groot verschil met 375.000 in 2003. Het millenniumdoel om ART behandeling voor iedereen in 2010 toegankelijk te maken is niet gehaald. Toch is er wel goede hoop dat het doel –gesteld  in juni 2011 op de UN High-level bijeenkomst over hiv en aids – om 15 miljoen mensen een behandeling te geven in 2015, wel bereikt wordt. Het aantal mensen dat een ART behandeling krijgt stijgt elk jaar namelijk fors. 

Malaria
In de bestrijding van malaria is de laatste jaren flinke winst geboekt. Dankzij toegenomen inspanningen en investeringen om malaria tegen te gaan zijn er de afgelopen vijftien jaar ruim 6,2 miljoen levens gered. Dit staat gelijk aan een afname van sterfgevallen door malariabesmettingen van ongeveer 58 procent tussen 2000 en 2015. Er is vooral veel levens gered van kinderen onder de vijf jaar op het platteland in sub-Sahara Afrika, een kwetsbare groep. Het millenniumdoel op het gebied van Malaria is hiermee behaald. Malaria is nog altijd een ziekte gerelateerd aan armoede. Daarbij zijn kinderen de meest kwetsbare groep. 

Slapen onder klamboes die met insecticide zijn bewerkt en preventieve artemisinine combinatietherapie (een soort anti-malariamedicijn) zijn de meest effectieve manier om malaria te voorkomen. De productie en distributie van duurzame met insecticide bewerkte klamboes in sub-Sahara Afrika is aanzienlijk toegenomen en verbeterd. In 2013 sliep meer dan 70 procent van de kinderen onder de 5 jaar oud in Benin, Rwanda en Tanzania onder een klamboe. In Niger en Nigeria was dit minder dan 20 procent. Tussen 2004 en 2014 zijn er meer dan 900 miljoen van deze klamboes verspreid in sub-Sahara Afrika. Wereldwijd krijgen ook steeds meer patiënten toegang tot het anti-malariamedicijn ACT. De laatste trends geven aan dat de wereld op de goede weg is om dit millenniumdoel te halen. Het resistent worden van muggen en de parasiet zelf zijn wel reden tot zorg. 

Tuberculose
In 2013 overleden wereldwijd naar schatting 1,5 miljoen mensen aan tuberculose (tbc), waarvan ongeveer 360.000 mensen eveneens besmet waren met het hiv-virus. In datzelfde jaar werden er wereldwijd ongeveer 9 miljoen nieuwe tbc-gevallen gediagnosticeerd. In totaal leefden er in 2013 naar schatting 11 miljoen mensen met de ziekte. In vrijwel alle ontwikkelingsregio’s is het aantal nieuwe gevallen van tbc de laatste jaren gedaald. Een daling van 41 procent ten opzichte van 1990. Tussen 2000 en 2013 zijn er naar schatting 37 miljoen mensen gered door tuberculose preventie, diagnose en behandeling.

Een kanttekening is dat niet alle gevallen worden gediagnosticeerd en naar schatting ontvangt meer dan een derde nog altijd niet een  behandeling volgens internationale richtlijnen. Naast de behandeling van tbc is ook blijvende controle van belang om reactivering van de ziekte bij de twee miljard mensen die in het verleden besmet zijn geweest (voornamelijk in Afrika en Azië) te voorkomen. Het is nog een grote uitdaging om het tekort aan financiering om dit probleem aan te pakken te overbruggen. 

Meer informatie

Officiële omschrijving van millenniumdoel, subdoelen (targets) en indicatoren

Goal 6: Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases

Target 6.A: Have halted by 2015 and begun to reverse the spread of HIV/AIDS

6.1 HIV prevalence among population aged 15-24 years
6.2 Condom use at last high-risk sex
6.3 Proportion of population aged 15-24 years with comprehensive correct knowledge of HIV/AIDS
6.4 Ratio of school attendance of orphans to school attendance of non-orphans aged 10-14 years

Target 6.B: Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all those who need it

6.5 Proportion of population with advanced HIV infection with access to antiretroviral drugs

Target 6.C: Have halted by 2015 and begun to reverse the incidence of malaria and other major diseases

6.6 Incidence and death rates associated with malaria
6.7 Proportion of children under 5 sleeping under insecticide-treated bednets
6.8 Proportion of children under 5 with fever who are treated with appropriate anti-malarial drugs
6.9 Incidence, prevalence and death rates associated with tuberculosis
6.10 Proportion of tuberculosis cases detected and cured under directly observed treatment short course

Over de auteur

Michelle van Geffen werkt als onderzoeker bij het NCDO en richt zich vooral op duurzaamheidvraagstukken en mensenrechten. Daarbij doet ze …
Bezoek auteurspagina

Over de auteur

Edith van Ewijk is senior onderzoeker bij Kaleidos Research, onderdeel van stichting NCDO.
Bezoek auteurspagina

Over de auteur

Redacteur Remap

Joline Heusinkveld werkt als freelance redacteur bij OneWorld en coördineert hier o.a. de OneWorld remap. Verder schrijft ze over …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief