Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Het percentage kinderen dat voor hun vijfde jaar overlijdt moet in 2015 met tweederde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. In dat jaar stierven wereldwijd 12,4 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar oud.

De hoge kindersterfte heeft verschillende oorzaken. Veel kinderen overlijden aan ziektes die voorkomen of genezen hadden kunnen worden, zoals diarree, mazelen, longontsteking en malaria. Toegang tot medicijnen, vaccinaties, een goede hygiëne en een goede gezondheidszorg is noodzakelijk om deze ziekten te helpen bestrijden.


Beyond Borders Media maakte in 2013 acht videoreportages over de milleniumdoelen. Voor milleniumdoel 4 bezoeken de filmmakers de organisatie HIRDA in Somalië.

Voortgang

(laatste update: september 2015)

Winst
Ondanks een groeiende populatie in  ontwikkelingslanden is de kindersterfte onder kinderen jonger dan vijf jaar gedaald van 12.7 miljoen in 1990 naar 6 miljoen in 2015. Het kindersterftecijfer daalde wereldwijd met ruim 50 procent, van 90 sterfgevallen per 1000 levendgeborenen in 1990 naar 43 per 1000 in 2015. In ontwikkelingsregio’s is het kindersterftecijfer tussen 1990 en 2015 respectievelijk afgenomen van 100 naar 47 sterfgevallen met 1000 levendgeborenen. In acht van de negen ontwikkelingsregio’s liep het percentage kinderen dat voor hun vijfde levensjaar overlijdt terug met meer dan vijftig procent. Alleen in Oceanië is dit aantal niet behaald. 

Ondanks de vooruitgang in de meeste regio’s, zijn de huidige trends niet voldoende om het doel eind dit jaar te halen. Met de huidige snelheid van vooruitgang zou het nog tien jaar duren om het doel te behalen. 

Het grote merendeel van de kinderen die voor hun vijfde levensjaar overlijden woont in sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië. In sub-Sahara Afrika daalde het sterftecijfer tussen 1990 en 2015 met 52 procent; van 179 naar 86 doden per 1000 levendgeborenen. Daarmee ligt het sterftecijfer in sub-Sahara Afrika 14 keer hoger dan de ontwikkelde landen. De helft van het aantal sterfgevallen per jaar – 3 miljoen in 2015 – vindt plaats in sub-Sahara Afrika. Daarnaast is sub-Sahara Afrika ook de enige regio waarvan verwacht wordt dat het aantal kinderen onder de vijf jaar aanzienlijk zal toenemen. Dit betekent dat het aantal sterfgevallen onder de vijf jaar kan toenemen behalve wanneer de vooruitgang in het afnemen van het sterktecijfer sneller gaat dan de populatiegroei.  
In Zuid-Azië daalde het sterftecijfer met 60 procent; van 126 naar 50 doden per 1000 levendgeborene. Anno 2015 sterven er jaarlijks nog steeds 1.8 miljoen kinderen onder de vijf jaar. India, een opkomende economie, had in 2012 de hoogste kindersterfte van de wereld; 1,4 miljoen kinderen stierven voordat ze hun vijfde verjaardag haalde.

Makkelijk te voorkomen
De meeste kinderen stierven als gevolg van gemakkelijk te voorkomen infectieziekten zoals longontsteking, diarree en malaria. Mazelen is ook een groot risico voor kinderen. In de afgelopen 15 jaar is het aantal sterfgevallen als gevolg van de mazelen met meer dan driekwart gedaald door uitgebreide vaccinatie programma’s. Daarnaast centreert de kindersterfte zich vooral rondom de geboorte. 2.8 miljoen kinderen stierven gedurende de eerste 28 dagen van hun leven, meestal als gevolg van ondervoeding en infectieziekten. 

Conclusie
Om de millenniumdoelstelling voor alle landen te behalen en de gezondheid van de kinderen in de eerste levensjaren te verbeteren, is volgens de VN het volgende nodig; politieke wil, duidelijke strategieën en voldoende financiële middelen. Op dit moment sterven er elke minuut elf kinderen voordat zij hun vijfde levensjaar bereiken. Cijfers laten zien dat ook in de armste landen verandering mogelijk is. Dit doel zal naar verwachting ook opgenomen worden in de zeventien werelddoelen, de opvolger van de huidige millenniumdoelen. De nieuwe doelen zullen van 1 januari 2016 tot en met 2030 geldig zijn. 

Meer informatie

De Zweedse professor Hans Rosling laat in een fascinerend filmpje zien dat veel Afrikaanse landen de laatste jaren met een eindspurt zijn begonnen en laat hiermee zien dat het vierde millenniumdoel in 2015 nog wel gehaald zou kunnen worden.

Officiële omschrijving van millenniumdoel, subdoelen (targets) en indicatoren

Goal 4: Reduce child mortality

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate

4.1 Under-five mortality rate
4.2 Infant mortality rate
4.3 Proportion of 1 year-old children immunised against measles

Over de auteur

Michelle van Geffen werkt als onderzoeker bij het NCDO en richt zich vooral op duurzaamheidvraagstukken en mensenrechten. Daarbij doet ze …
Bezoek auteurspagina

Over de auteur

Edith van Ewijk is senior onderzoeker bij Kaleidos Research, onderdeel van stichting NCDO.
Bezoek auteurspagina

Over de auteur

Rosalie de Bruijn is programmamaker bij OneWorld. Ze houdt zich bezig met het betrekken van een breder publiek bij mondiale vraagstukken …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief