Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Leyequién legt uit waar haar lectoraat Management of Forested Landscapes precies over gaat: “We doen onderzoek naar het beheer van beboste landschappen, met name in de tropen.” Beboste landschappen – ook wel agrobosbouw – zijn gebieden waar bos wordt gecombineerd met landbouw of veeteelt. Dat kan bijvoorbeeld een boomgaard zijn waar kippen vrij rondlopen. Op die manier krijg je diverser landgebruik en wordt dubbele winst gecreëerd, in dit voorbeeld in de vorm van fruit, eieren en vlees. “We werken met een holistische aanpak, wat betekent dat we rekening houden met alle onderdelen van beboste landschappen – van water- en bodembeheer tot biodiversiteit.”

Samenwerking met lokale gemeenschap

Leyequién vertelt over een project in Ethiopië dat is opgezet door het lectoraat. “In Ethiopie hebben we een integrated watershed management project, waarbij het water vanaf een berg in de vallei komt en daar wordt opgevangen. Het gaat om twee dingen: water- en bodembeheer en het verbeteren van de kwaliteit van leven op het platteland.” Door water op te vangen en vast te houden, kan het water van de schaarse regenval beter worden benut en het groeiseizoen worden verlengd. De samenwerking met de lokale gemeenschap is daarbij belangrijk. “Het lectoraat gebruikt de kennis van de lokale mensen. Op die manier weten we dat de lokale mensen verandering willen, maar nog belangrijker: we weten ook op welke manier ze verandering willen.”

projectplanning EthiopiëProjectplanning in Ethiopië. Foto: Eurídice Leyequién Abarca

Voordat Leyequién bij het lectoraat terecht kwam, werkte ze bijna tien jaar als wetenschapper in Mexico. “Toch miste ik de praktische kant”, vertelt ze. “Ik wilde overstappen naar de toegepaste wetenschap om ook echt iets te kunnen doen met mijn kennis.” Nu richt ze zich op het samenbrengen van wetenschap, beleid en praktijk.

Momenteel bestaat het lectoraat – naast Leyequién – uit zes mensen. Zo zijn er docenten van diverse opleidingen van hogeschool Van Hall Larenstein en mensen met diverse specialisaties bij het lectoraat betrokken. “We werken met verschillende expertises. Samenwerking is daarom van belang.”

Ik wilde overstappen naar de toegepaste wetenschap om ook echt iets te kunnen doen met de kennis die ik heb

Sustainable Development Goals

Community tree nursery

De kwekerij van de gemeenschap met fruitbomen en inheemse bomen. Foto: Eurídice Leyequién Abarca

Afgelopen jaar heeft het lectoraat twee projecten opgezet: dat in Ethiopië en een ander in Spanje. Een project met melkvee in Brazilië zit in de opstartfase. “Er zitten meer projecten in de pijplijn”, zegt Arno de Snoo, betrokken bij het lectoraat en docent bij de opleiding International Development Management. Hij legt uit dat er veel voorbereiding bij komt kijken voordat een project daadwerkelijk van start kan gaan. “De financiën en papieren moeten geregeld worden, er moet bepaald worden hoe we een probleem aanpakken en hoe we het project opzetten. Het neemt dus veel tijd in beslag.” Maar dat is niet voor niets: “Er is veel interesse uit het buitenland voor de projecten, zeker omdat veel organisaties en bedrijven zich inzetten om de doelen van de Sustainable Development Goals te halen. Het werk van het lectoraat sluit aan bij veel van deze doelen zoals het tegengaan van klimaatverandering, behoud van biodiversiteit en bijdragen aan een gezonde leefomgeving”, legt De Snoo uit.

Community tree nursery

De kwekerij van de gemeenschap met fruitbomen en inheemse bomen. Foto: Eurídice Leyequién Abarca

Verandering van mindset

Het project in Spanje is opgezet om ecosystemen binnen de commerciële teelt van bijvoorbeeld amandelen te herstellen. Door het gebruik van chemische middelen en niet-duurzame teeltpraktijken – zoals monocultuur: steeds hetzelfde gewas op hetzelfde stuk grond verbouwen – is het natuurlijk evenwicht in veel boomgaarden verdwenen. “Via ons project willen we zorgen dat de bodem in boomgaarden water langer vasthoudt. Op die manier verbetert het bodemleven, wat de diversiteit ten goede komt en de productie kan verhogen. We hopen dat deze plattelandsgebieden daardoor leefbaarder worden, wat perspectief biedt voor lokale gemeenschappen”, zegt De Snoo.

Veel mensen denken dat beboste landschappen nieuw zijn, maar dat komt doordat we gewend zijn geraakt aan monocultuur

Het is niet altijd makkelijk om projecten op te zetten. “Veel mensen denken dat beboste landschappen nieuw zijn, maar dat komt doordat we gewend zijn geraakt aan monocultuur”, legt Leyequién uit. Ze concludeert: “Er moet een verandering van mindset komen”.

Over de auteur

afstudeerstagiaire

Jantine is afstudeerstagiaire bij OneWorld en student International Development Management – Sustainable Value Chains aan Hogeschool …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Advertentie

230308_MtMf23_OnlineBanners_5_600x500