Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

“In 2000 gingen er wereldwijd 99 miljoen kinderen niet naar school, in 2012 waren dit er 58 miljoen. Deze daling is positief, maar we zijn er nog lang niet. Zo gaan er in Nederland bijvoorbeeld nog steeds 16.000 tot 20.000 jongeren niet naar school.”

InterviewserieMet de deadline van de millenniumdoelen in zicht wordt het tijd om naar de duurzame ontwikkelingsdoelen te kijken die dit jaar vastgesteld worden. In de aanloop naar september interviewen we zeventien jonge mensen over de doelen.
Dit is de vierde aflevering over het vierde doel: inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen

 

 

De Verenigde Naties wilden tijdens het behalen van de millenniumdoelen zoveel mogelijk jongeren naar school krijgen. Om dit te behalen werden er meer scholen gebouwd, zodat de afstand tussen huizen en scholen kleiner werd en er meer ruimte voor onderwijs kwam. Maar de kwaliteit van veel scholen is niet goed, vertelt Brouwer. “Er bestaan veel slechtgeschoolde docenten en te grote klassen. Denk hierbij aan zaaltjes met 200 kinderen die op de grond zitten. Teveel onderwijsinstellingen zijn bezig met wat ze in statistieken kunnen afleveren. Ze willen in cijfers laten zien hoeveel kinderen hun school hebben afgerond bijvoorbeeld. Wat ze moeten doen, is meer kijken naar wat de leerlingen daadwerkelijk nodig hebben.”

Onderwijs wereldwijdIn 2012 gingen 58 miljoen kinderen niet naar school en maakten één op de vier kinderen hun basisschool niet af. Daarnaast konden 123 miljoen jongeren niet goed lezen en schrijven. 

Kwaliteit onderwijs
“Alles wat er gebeurt in de wereld kun je terugleiden naar onderwijs. Ik zie onderwijs als een overkoepelend aspect voor veel verschillende zaken. Wat mensen leren en de manier waarop mensen leren, heeft invloed op hoe mensen denken en handelen. Hoe meer je wordt geïnformeerd over het klimaat, hoe meer je deze kennis kunt toepassen. Dat kan op lange termijn positief uitpakken voor het milieu. Hoe meer je vanuit verschillende perspectieven leert kijken naar de wereld, hoe meer je andere culturen en personen begrijpt. Klinkt simpel en dat is het hopelijk ook.” 

“Een andere reden waarom onderwijs zo belangrijk is, is omdat je je eigen mening moet kunnen vormen om zelf beslissingen te maken, bijvoorbeeld op politiek gebied. Hiervoor moet je algemene kennis bezitten en je kunnen inlezen in maatschappelijke zaken. Je moet flyers kunnen begrijpen en kranten kunnen lezen. Dit kan lang niet iedereen. Alleen in Nederland zijn er al 250.000 mensen die analfabeet zijn.”

Ik vind dat de focus moet liggen op goedgeschoolde docenten en op de inhoud van lesboeken

Uit een rapport van de Verenigde Naties over de millenniumdoelen blijkt dat er 122 miljoen jongeren tussen de 15 en 24 niet konden lezen en niet in staat waren een korte zin te schrijven over hun dagelijks leven in 2010. Volgens Brouwer zegt dit wat over de kwaliteit van onderwijs. “Het is moeilijk om te zeggen wanneer onderwijs kwalitatief goed is. Het is context specifiek; wat hebben kinderen en jongeren op een bepaald moment op een bepaalde plaats nodig? Kwalitatief onderwijs houdt ook in dat er voor iedereen passend onderwijs is. Dit is absoluut nog niet overal het geval. Zo sprak ik laatst een groep jongeren uit Indonesië. Zij vertelden mij dat van de 29 scholen in hun district, er maar twee scholen zijn waar kinderen met een beperking heen kunnen. Dat was volgens hen niet genoeg in verhouding met de hoeveelheid kinderen met een beperking. Mede hierom ben ik blij dat het vierde duurzame ontwikkelingsdoel zich richt op inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs, over de hele wereld. In plaats van voornamelijk op de kwantiteit.”

Frits Brouwer (22)Is bezig met de master International Studies in Leiden en is jongerenvertegen-woordiger van de Verenigde Naties naar UNESCO. Hij zet zich in voor meer intercultureel begrip en is expert op het gebied van jongeren en onderwijs.

Vakinhoudelijk verbeteren
“Ik vind dat de focus moet liggen op goedgeschoolde docenten en op de inhoud van lesboeken. Vakinhoudelijk kan er nog veel verbeterd worden. Ik heb zelf op een reformatorische school gezeten en ik besefte me achteraf dat ik door een sterk gekleurde lens over andere religies leerde.” Een soortgelijk voorbeeld komt uit India, waar 13,4 procent van de bevolking moslim is, maar waar er in lesboeken bijna nooit, of negatief, over moslims wordt gesproken. “Zo zorgt onderwijs er soms voor dat verschillende culturen of religies elkaar niet begrijpen. Dat is niet de bedoeling. Ik ben erg voor het stimuleren van wereldburgerschap en zorgen dat er intercultureel begrip bestaat. Onderwijs kan hier een belangrijke rol in spelen door bijvoorbeeld onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te behandelen.”

Jongeren moeten iets te zeggen hebben over de wereld waarin hun generatie oud zal worden

Jongeren laten meebeslissen
Als jongerenvertegenwoordigers mochten Brouwer en collega Esther van Duin bij bijeenkomsten over de duurzame ontwikkelingsdoelen zijn. “Daar ben ik erg blij mee. Jongeren moeten iets te zeggen hebben over de wereld waarin hun generatie oud zal worden. Ook moeten ze meer inspraak krijgen in de manier waarop ze onderwijs krijgen. Juist door het geven van verantwoordelijkheid denk ik dat kinderen en jongeren kunnen groeien. Je motiveert ze én je laat ze participeren.” In juli volgt een top over de financiering van de duurzame ontwikkelingsdoelen en in september worden de doelen, waaronder het doel over onderwijs, pas echt vastgesteld. “Er moet nog heel veel gebeuren, maar ik denk dat we goed op weg zijn. De kwaliteit van onderwijs moet omhoog en daar moeten we met z’n allen voor zorgen.”

Over de auteur

Roos Lingbeek studeerde Taal en Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en begint haar master in Culturele en …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief