Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Hugo von Meijenfeld blogt wekelijks over zijn werkzaamheden als Coördinator Nationale Implementatie Global Goals.

Blog 4 – Vorige week kwam De Nederlandsche Bank (DNB) met een rapport dat terecht veel aandacht in de media kreeg. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben zich eerder uitgesproken de duurzame weg te willen inslaan. Met deze verkenning schaart DNB zich achter die richting, in het bijzonder op het terrein van energie en klimaat (Global Goals 7 en 13). Brede inzet op emissiereductie wordt bepleit en nadere studie gevraagd naar de klimaatrisico’s. Weer een nadere studie? Met het Calderonrapport lijkt mij alles wel bekeken en gepubliceerd wat er te onderzoeken is, juist ook in financieel-economisch en sociaal opzicht. Maar nee, DNB doelt op iets anders: een internationale maatstaf voor deze klimaatrisico’s. De private Bloomberg Taskforce gaat eind van dit jaar met iets komen.

Het CalderonrapportFelipe Calderon is voormalig president van Mexico en nu voorzitter van de Global Commission on the Economy and Climate. Waar voorheen vaak werd gedacht dat het aanpakken van klimaatverandering en economische groei niet samengaan, blijkt uit het Calderonrapport dat investeren in het klimaat juist goed is voor de economie. Investeren in duurzaamheid creëert bijvoorbeeld banen en geeft bedrijven een betere marktpositie. 

 

‘Wij pompen door zolang er vraag is’

De centrale bank is bezorgd over economische schade door abrupte overgangen. Bij een plotselinge energiebesparing en overschakeling op duurzame energie in Nederland is dergelijke schade wel voor te stellen. Ondanks alle wetenschappelijke waarschuwingen en overheidscommunicatie zijn bedrijven ondergrondse reserves aan kolen, olie en gas en de infrastructuur om deze te winnen en transporteren helaas niet gaan afschrijven. In het afgelopen decennium heeft er zelfs uitbreiding plaatsgevonden. Met de inmiddels beruchte uitspraak: “Wij pompen door zolang er vraag is”, is een doodlopende straat ingeslagen. De energie intensieve industrie, de landbouw en mobiliteit hebben inmiddels een aanzienlijke achterstand opgelopen met het nalaten van investeringen in energiebesparing en de overstap naar hernieuwbare energie. Deze steeds maar uitgestelde afschrijvingen maken een ‘koolstofzeepbel’ dramatisch met dreigende massaontslagen. 

Klimaattop

Een geleidelijke transitie als oplossing?

Dan maar een geleidelijke transitie, die kan de schokeffecten opvangen, kan de gedachte zijn. Maar nee, de centrale bank zegt dat die tijd er niet is. Het gevaar dat de klimaat- en energiedoelen niet worden gehaald heeft uiteindelijk veel grotere gevolgen voor economie en maatschappij. DNB pleit daarom voor een strakkere naleving of bijstelling van het Energieakkoord, snelle implementatie van het Parijsakkoord en vooral een transitiestrategie naar een klimaatneutrale economie in 2050.

Het ParijsakkoordTijdens de klimaattop in december 2015 in Parijs stemden de deelnemende landen in met een nieuw klimaatakkoord dat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen en de opwarming van de aarde moet beperken tot maximaal twee graden.

Een grote stap voorwaarts

Wat zijn onderdelen van zo’n strategie? DNB noemt verdere stimulering van innovatie, alsmede zwaardere en bredere prijzen aan de uitstoot van broeikasgassen. Het Calderonrapport en het Parijsakkoord noemen daarnaast steden, landbouw, mobiliteit, investeringen en infrastructuur. De 17 Global Goals ten voeten uit. De financiële sector ziet de implementatie van de 17 doelstellingen als haar kernactiviteit en hun toezichthouder gaat daar nu dus op letten, een grote stap voorwaarts.

Meer lezen van Hugo von Meijenfeldt? Bekijk hier zijn blogserie 'Werken met de Werelddoelen'.

670

Over de auteur

Hugo von Meijenfeldt is Coördinator Nationale Implementatie Global Goals, voorlopig vanuit Buitenlandse Zaken. Eerder was hij …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief