Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Het rapport ‘Ready for Change? Globals Goals at home and abroad’, dat vandaag tijdens een conferentie in Amsterdam overhandigd wordt, roept op tot verandering. Met het huidige beleid zal Nederland de zeventien Global Goals en 169 subdoelen, waaronder het tegengaan van extreme armoede, niet halen. Veertig organisaties, waaronder Partos, FMS en Woord en Daad, analyseren in hun rapport waar de problemen zitten. Het rapport is onderverdeeld in negen thema’s: voedselzekerheid, gezondheid, waardeketens, klimaatverandering, migratie, vrede en veiligheid, belasting, mondiaal partnerschap en inclusie. 

Belastingontduiking

De organisaties zijn van mening dat belastingontduiking door multinationals eerlijke ontwikkeling in de weg staat. Jaarlijks lopen ontwikkelingslanden tot wel honderd miljard dollar mis door belastingontduiking. Dit staat volgens de organisaties gelijk aan het viervoudige van alle onderwijskosten voor alle kinderen in de wereld. Mede dankzij Nederlandse trustkantoren gaat de ontduiking multinationals makkelijk af. Het is belangrijk om dat  aan te pakken, aangezien belasting voor ontwikkelingslanden de meest duurzame en grootste bron van financiering is.

Wapenbeleid

Ook moet er volgens de organisaties kritisch gekeken worden naar de wapenhandel. Zij hopen dat Nederland op dit gebied een voorbeeldfunctie wil vervullen. Momenteel is Nederland een van de grootste wapenexporteurs van de wereld doordat er honderden bedrijven actief zijn in die sector. Ook fungeert Rotterdam als een doorvoerhaven voor wapens die elders worden geproduceerd en weer vervoerd worden naar andere landen. Hier zijn strenge regels aan verbonden maar desondanks komen veel wapens alsnog terecht in oorlogs- of conflictgebieden. Dit is in strijd met de Global Goals.

Energiesubsidies

Het rapport wijst ook op een andere tegenstrijdigheid: terwijl Nederland investeert in duurzame energie in ontwikkelingslanden, loopt het energiebeleid in Europese landen zelf aanzienlijk achter. Nederlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars moeten volgens de organisaties niet langer investeren in fossiele brandstoffen. Het wereldwijde bedrag aan energiesubsidies voor fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool werden in 2015 op 5,3 triljoen dollar geschat door het IMF. Ter vergelijking: het geld dat wereldwijd aan ontwikkelingssamenwerking wordt besteed is geschat op 140 miljard dollar. Voor elke euro naar ontwikkelingswerk gaan er dus achtendertig euro's naar fossiele brandstoffen.

Migratie

Verder geven de organisaties ook advies over het huidige migratiebeleid. Momenteel is dat vooral gericht op het beheersen van de toenemende aantallen migranten en vluchtelingen die naar Europa toekomen en de vraag of ze mogen blijven of niet. De uitdaging is, volgens de betrokken partijen, om te focussen op het vergemakkelijken van een ordelijke en veilige instroom van mensen. Zo zouden allochtone mannen, vrouwen en kinderen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de groei en duurzame ontwikkeling van de EU.

Gezondheidszorg

Daarnaast zien de organisaties graag dat Nederland ondersteuning gaat bieden bij het verbeteren van gezondheidszorg in het buitenland, aangezien het Nederlandse beleid op een aantal zaken voorloopt, zoals het voorkomen van ongewenste tienerzwangerschappen en het behandelen van HIV/aids. Volgens hen zouden het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Volksgezondheid profiteren van sterke gezondheidszorg, zowel in binnen- als buitenland.

De organisaties hopen dat het rapport, vol met aanbevelingen, zal helpen bij het behalen van de Global Goals vastgesteld door de Verenigde Naties. Want voor hen is het duidelijk dat Nederland én de Europese Unie deze doelen niet gaan halen als zij hun beleid niet gaan aanpassen.

 

Over de auteur

Nore Witte is een stagiar voor OneWorld. Zij studeert journalistiek aan de Hogeschool van Utrecht.
Bezoek auteurspagina

Over de auteur

Saskia Stavenuiter is vierdejaars-student journalistiek uit Utrecht en ze schrijft voor verschillende kanalen binnen OneWorld. 
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief