Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Hugo von Meijenfeldt blogt wekelijks over zijn werkzaamheden als Coördinator Nationale Implementatie Global Goals.

Blog  7 – Onbevangen aan de implementatie van de 17 Global Goals startend, dacht ik mij niet zoveel zorgen te hoeven maken over doelen vijf en acht. Juist op het kruispunt van die twee kreeg ik al snel door dat we er nog steeds niet in slagen vrouwen gelijk te belonen als mannen voor hetzelfde werk. Dat zal dan wel door de populariteit van het deelwerken komen. Een beetje dom, want die correctie is natuurlijk aangebracht. Er is geen excuus, we moeten ons diep schamen.

Global Goal 5

Global Goal 5Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes.

Sorry helpt niet

Sorry helpt vrouwen en meisjes niet verder. We moeten ook iets doen. Om te beginnen de wet scherper handhaven in de situaties die vrouwen en meisjes concreet benoemen. Maar er zijn hele goede redenen voor hen om zich niet over salarisverschillen bij een officiële instantie te beklagen. Hun baan komt misschien in gevaar en er ontstaat in elk geval een rottige vechtsfeer. Alle reden om ook iets structureels te doen. Ik denk aan zoiets als de motie-Tendeloo, die met 2 stemmen verschil werd aangenomen, enkele maanden na mijn geboorte. Hiermee droeg Vadertje Drees twee jaar later de wet ten grave die de vrouw handelingsonbekwaam maakte door het huwelijk vanwege de haar toegedacht fulltime kinderzorg.

van een werkelijk vrije keuze is pas sprake als er geen financieel verschil zou zijn

Een werkelijk vrije keuze?

Hoewel ik mij piepjong voel is dit wel 60 jaar geleden. En toch, na al die jaren staat de kinderzorg er nog steeds aan in de weg dat de vrouw even zelfstandig is als de man. Die ongelijkheid is vooral van financieel-economische aard. De kosten om de kinderen buitenschools op te vangen en naar sportveld en muziekschool te vervoeren leiden er toe dat die taken eerder bij vrouwen dan bij mannen terecht komen. Natuurlijk mag je vrouwen die hier vrij voor kiezen niet ontmoedigen, maar van een werkelijk vrije keuze is pas sprake als er geen financieel verschil zou zijn. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een belastingaftrek of gratis voorzieningen zoals in de ons omringende landen.

Global Goal 8

Global Goal 8Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

Met de paplepel ingegoten

Is het dan wel zo’n beetje geregeld met doel 5 in combinatie met 8? Misschien wel, maar in de komende 15 jaar moeten we het niveau handhaven. Niemand kan goed in de toekomst kijken, maar er zijn wel zorgelijke tendensen te zien. Ik noem meisjes die bij het vinden van werk onevenredig zwaar worden getroffen door het verdwijnen van de detailhandel in de binnensteden. Een extra reden om de Ladder Duurzame Verstedelijking stringent (Global Goal 11) te handhaven (lees mijn blog Ladders Zat). En ik noem de nieuwe generaties en migranten, voor wie we moeten organiseren dat zij onze prachtige verworvenheden met de (duurzame) paplepel krijgen ingegoten.

Meer lezen van Hugo von Meijenfeldt? Bekijk hier zijn blogserie 'Werken met de Werelddoelen'.

670

Over de auteur

Hugo von Meijenfeldt is Coördinator Nationale Implementatie Global Goals, voorlopig vanuit Buitenlandse Zaken. Eerder was hij …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief