Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

De sociaaldemocraten zijn geschokt over het voorstel van de Europese Commissie om de licentie van glyfosaat met 10 jaar te verlengen. De omstreden stof die mogelijk kankerverwekkend is, zit onder andere in verdelgingsmiddel Roundup van Monsanto. Onlangs bleek dat de chemiereus sjoemelde met wetenschappelijk bewijs.

Deze week maakte de Europese Commissie bekend de licentie van het omstreden bestrijdingsmiddel te willen verlengen met 10 jaar. Daarover zullen in Brussel op korte termijn gesprekken met de Europese lidstaten, waaronder ook Nederland, van start gaan.

“Op dit moment garandeert niets dat deze stof onschadelijk is voor de mens”, aldus Europees parlementslid voor de sociaaldemocraten Kathleen Van Brempt afgelopen woensdag na afloop van de vergadering van haar fractie. “Monsanto was op de hoogte van de schadelijke effecten van glyfosaat, zo blijkt uit de Monsanto Papers. Daarnaast zegt het kankeronderzoekscentrum van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is.” Volgens de sociaaldemocraten is het voorstel van de Europese Commissie niet gebaseerd op geloofwaardig en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek: “Omdat er sprake is van tegenstrijdige conclusies, gemanipuleerde studies en weinig transparantie moet Europa het voorzorgprincipe hanteren.”

“De Europese Commissie lacht burgers in hun gezicht uit”

“Met dit voorstel houdt de Commissie geen rekening met het Europees burgerinitiatief om glyfosaat definitief te verbieden. 750.000 Europese burgers ondertekenden het initiatief. De Commissie geeft nu het signaal dat zij er niet toe doen en lacht ze in hun gezicht uit.”

Leden van de Milieucommissie van het Europees Parlement zijn van plan om op 12 juni met de Commissie in debat te gaan over het voorstel tot verlenging van de licentie.

Kathleen Van Brempt: “In eerste instantie zullen we de Commissie uithoren over haar beslissing, in tweede instantie pleiten we voor de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie of een speciale commissie om dit dossier tot op het bot te onderzoeken.”

De oproep van de sociaaldemocraten tot een parlementaire commissie naar de gang van zaken rond glyfosaat volgt op onderzoek dat OneWorld en de Belgische nieuwsmedia Knack, De Standaard en MO* in april publiceerden. Daaruit kwam naar voren dat Monsanto heeft gesjoemeld met wetenschappelijke studies waarop de markttoelating van glyfosaat is gebaseerd. Lees hier onze reconstructie: Roundup in EU toegestaan omdat Monsanto wetenschappelijke studies beïnvloedde.

_______________________________________________________

Oproep!

Om het Monsantoproces te kunnen volgen moet onderzoeksjournalist Vincent Harmsen binnenkort misschien naar Amerika. Daarom zijn we een crowdfundingactie gestart. Vind jij het belangrijk dat OneWorld de vinger aan de pols houdt? Dan kun je via dit donatieformulier een bijdrage leveren.
_______________________________________________________

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief