Stel veel vragen

Samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties leent zich voor babylonische spraakverwarring en misverstanden, vanaf het allereerste begin tot en met de eindevaluatie en eventuele doorstart. Vragen stellen helpt dit te voorkomen. Wat versta jij onder samenwerking, succes, resultaat, impact, leren? Waarom willen jullie samenwerken – en waarom met ons? Waarom zegt iedereen de samenwerking belangrijk te vinden, maar zet niemand een stap extra? Waarom zouden we afspraken vastleggen? Waarom evalueren? En durf ook vragen te stellen bij schijnbare no-brainers. Leiden onze acties wel tot het doel dat we beogen? Doen we de goede dingen en moeten wij die dingen doen? Is onze samenwerking eigenlijk nog wel nodig? Check de aannames.

Veel vragen en dóórvragen legt de essentie van de samenwerking bloot en voorkomt misverstanden en verkeerde verwachtingen.

Meer lezen?

Algemeen geldende tips klinken al snel als tegeltjeswijsheden. Meer details, nuances en praktische toepassingen zijn elders in het boek te vinden. Een bedrijf is geen goed doel is te bestellen via www.eenbedrijfisgeengoeddoel.nl.

Dit was nummer 3 in een reeks van 7. De eerste twee tips zijn hier te lezen. Binnenkort verschijnt op deze plek nummer 4 in de reeks.

Bewuster geworden door dit artikel?

Onze journalistiek is toegankelijk voor iedereen en dat willen we zo houden. Met een kleine bijdrage help jij ons anderen ook bewust te maken. Alvast bedankt!

Ja, ik doe graag een eenmalige donatie!
Hoeveel wil je doneren?
670

Over de auteur

Zelfstandig ondernemer, gespecialiseerd in de begeleiding van partnerschappen voor duurzame ontwikkeling. Eind 2015 verschijnt haar boek …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief