Een mechanisme dat extern en onafhankelijk klachten kan behandelen zou bijdragen aan de transparantie én de kwaliteit van de hulp, aldus de AIV. De AIV is een onafhankelijke, bij wet ingestelde adviesorgaan die de regering en het parlement van consult voorziet over haar buitenlandse beleid.

Communicatieproblemen oplossen
Ontwikkelingssamenwerking is vaak een complex proces waarin verschillende belanghebbenden uit verschillende landen met elkaar in gesprek gaan. Conflicten en communicatieproblemen tussen staten, het bedrijfsleven en ngo’s zijn veelvuldig voorkomende problemen. Een ombudsman kan dusdanige problemen vroegtijdig signaleren en werken naar een constructieve oplossing, aldus het AIV. Het leren van fouten en het beter verlopen van ontwikkelingssamenwerking kan het resultaat zijn van de inzet van een ombudsman.

OESO
De AIV wil nu dat Nederland binnen de club van rijke landen (de OESO) het initiatief neemt voor een ‘pilot’ met een Multilaterale Ombudsman. Als voorwaarden hierbij noemt de AIV dat de regeling operationeel moet zijn in het betrokken ontwikkelingsland, het eenvoudig en praktisch werkbaar moet zijn, laagdrempelig is en dat het toegang tot een geschillenprocedure bevat.

AIV

Bewuster geworden door dit artikel?

Onze journalistiek is toegankelijk voor iedereen en dat willen we zo houden. Met een kleine bijdrage help jij ons anderen ook bewust te maken. Alvast bedankt!

Ja, ik doe graag een eenmalige donatie!
Hoeveel wil je doneren?
670

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief