Paul Mutsaers  is antropoloog en als post-doc onderzoeker verbonden aan de Tilburg University. Daaraast is hij onderzoeker aan de politieacademie. In de periode 2008-2013 liep hij met agenten mee en voerde hij honderden gesprekken met agenten. Hij promoveert op 12 juni op dit onderwerp.  De titel van zijn proefschrift is ‘A Public Anthropology of Policing: Law Enforcement and Migrants in the Netherlands

Om de veiligheid te vergroten moet er 'meer blauw op straat' komen. Dat kan door de administratieve taken van de Nederlandse politie te verlichten. Dit is jarenlang het beleid van de Nederlandse overheid geweest. Inmiddels zijn er flinke stapen gezet in de 'ontbureaucratisering' van de politie. Wat blijkt? Minder bureaucratie en een grotere handelingsvrijheid voor politieagenten leidt tot meer willekeur en minder controle binnen de politie. Er ontstaat een cultuur waarbij agenten worden aangemoedigd om naar eigen inzichten en vrijmoedig te handelen. 

Het zijn juist kwetsbare groepen zoals dakloze (illegale) immigranten die de dupe worden van het willekeurige handelen van politieagenten. Ook worden niet-Westerse migranten er bij politiecontroles vaker uitgehaald dan andere Nederlanders waardoor de misdaadstatistieken zijn vertekend; de pakkans voor deze migranten is groter dan die van andere Nederlanders. Naast discriminatie naar burgers toe is er ook sprake van discriminatie binnen het politiekorps. 

Burgerraden om de politie te controleren
"We moeten terug naar meer bureaucratie, met duidelijke machts- en verantwoordingsstructuren en een strikte scheiding van persoon en ambt", zo stelt Mutsaers. Opvallend is zijn advies om in iedere gemeente burgerraden in te stellen die als democratische tegenmacht en monitor van de politie op kunnen treden.

Niet nieuw
De bevinding dat er discriminatie bij de politie voorkomt is niet nieuw. Zo verscheen eind 2013 een Amnesty International-rapport over etnische politiediscriminatie in Nederland. Dat onderzoek werd toen door de nationale politiekorpschef, Gerard Bouman, terzijde geschoven met de opmerking dat het om incidenten zou gaan. Inmiddels is er meer erkenning. Dit voorjaar schreef de korpschef zelf over een cultuur van uitsluiting, kleinering en respectloze behandeling van islamitische agenten binnen het politiekorps. Paul Mutsaers heeft zijn onderzoek inmiddels op een politietop gepresenteerd.

Bewuster geworden door dit artikel?

Onze journalistiek is toegankelijk voor iedereen en dat willen we zo houden. Met een kleine bijdrage help jij ons anderen ook bewust te maken. Alvast bedankt!

Ja, ik doe graag een eenmalige donatie!
Hoeveel wil je doneren?
670

Over de auteur

Edith van Ewijk is senior onderzoeker bij Kaleidos Research, onderdeel van stichting NCDO.
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief