De lesbrief kan in twee lesuren gegeven worden met een inleidend stuk over armoede in de wereld en een inhoudelijk stuk over moederzorg in Afghanistan. In de lesbrief worden verschillende interactieve methoden aangereikt, waaronder filmmateriaal. De lesbrief is ontwikkeld in opdracht van het Meshwork for Improving Maternal Health.

Doel lesbrief
1. Deelnemers hebben, na het doorlopen van deze lesbrief, als wereldburger inzicht in de context van armoede en rijkdom in de wereld en de plaats die zij daarin innemen.
2. Deelnemers hebben, na het doorlopen van deze lesbrief, inzicht in de achtergrond en context van multiculturele gezinnen, met name uit Afghanistan.

Bestellen
Bestel deze lesbrief op cd-rom bij COS Noord-Holland via administratie@cosnoordholland.nl of tel. (072) 520 25 17. Er zijn geen kosten aan verbonden: als vergoeding zien wij graag bewustwording bij zoveel mogelijk mbo leerlingen, dus tip uw collega’s of geef de cd-rom door! Als u naast de lesbrief nog suggesties wilt voor leuke projecten in de klas, over dit of een ander thema binnen wereldburgerschap, dan kunt u eveneens contact met ons opnemen. www.cosnoordholland.nl

Bewuster geworden door dit artikel?

Onze journalistiek is toegankelijk voor iedereen en dat willen we zo houden. Met een kleine bijdrage help jij ons anderen ook bewust te maken. Alvast bedankt!

Ja, ik doe graag een eenmalige donatie!
Hoeveel wil je doneren?
oneworld logo 2

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief