Blue Alert
Greenpeace lanceerde vorige week in India de campagne Blue Alert (Alarmniveau Blauw) om de inwoners van vijf laaggelegen megasteden (Kolkata, Mumbai, Chennai, Kochi en Goa) duidelijk te maken voor welke gevaren ze staan als de Indiase regering niet meteen begint met maatregelen. De milieuorganisatie hoopt dat de kiezers in die steden druk gaan zetten op de Indiase regering zodat die een actiever klimaatbeleid gaat uitwerken. India moet in juni een nationaal klimaatactieplan bekend maken.

Het rampscenario wordt werkelijkheid als de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen zoals dat nu het geval is. Dat zou de gemiddelde temperatuur op aarde met 4 à 5 graden kunnen doen stijgen.
In Zuid-Azië zouden de gevolgen het grootst zijn in het laaggelegen Bangladesh, schrijft Rajan in zijn rapport Blue Alert – Climate Migrants in South Asia. Ongeveer 75 miljoen mensen zouden er hun huizen moeten verlaten, vooral door het oprukkende zeewater. Veel van die klimaatvluchtelingen zullen allicht hun toevlucht zoeken in het rijkere en veel grotere India.

IPCC
Ook in de dichtbevolkte kustregio's in India zouden mensenmassa's in beweging komen. Volgens het IPCC, een gezaghebbend panel van klimaatexperts die door de VN zijn samengebracht, kan een stijging van de zeespiegel met één meter in India 6000 vierkante kilometer onder water zetten, waaronder delen van de miljoenensteden Mumbai, Kolkata en Chennai. In andere delen van het land zouden veranderde neerslagpatronen voor droogte en tegenvallende oogsten zorgen, waardoor nog eens miljoenen mensen moeten wegtrekken uit hun dorpen. Daardoor zou India zelf ook nog eens aan vijftig miljoen klimaatvluchtelingen komen. De meesten daarvan zullen naar de grote steden in het binnenland trekken, plaatsen als Delhi, Bangalore, Ahmedabad, Pune en Hyderabad, die nu al uit hun voegen barsten.

indiaNiet afwachten
Rajan, een klimaatexpert en professor Sociale Wetenschappen aan het gerespecteerde Indian Institute of Technology in Chennai (Madras), vindt dat India meteen actief moet beginnen bij te dragen tot internationale strategieën om de klimaatverandering tegen te gaan. "We kunnen niet afwachten in de hoop dat we ons kunnen aanpassen aan het onvermijdelijke. 125 miljoen mensen hervestigen is gewoon niet mogelijk", zei Rajan in een interview met de Indiase krant Hindustan Times. Tijdens de chaotische opdeling van Brits Indië in India en Pakistan in 1947 moesten ongeveer 14 miljoen mensen verhuizen, en dat leidde al tot massaal bloedvergieten en chaotische toestanden.

Koolstofarme economie
Dijken opwerpen tegen het wassende water en andere aanpassingsmaatregelen zijn onbetaalbaar voor India, stelt Rajan. De professor citeert een studie waarin becijferd wordt dat de bescherming van kustgebieden tegen een stijging van de zeespiegel met één meter meer dan 300.000 euro per kilometer kost. Dergelijke dijken en overstromingsbekkens zouden ook nog maar een vijfde tot de helft van de bedreigde bevolking beschermen. Volgens Rajan is er maar één uitweg: India moet resoluut overschakelen op een groeimodel dat leidt naar een koolstofarme economie. Als de rest van de wereld daar ook voor kiest, ziet het plaatje er heel anders uit. Als de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius kan blijven, krijgen India en Bangladesh maar vijf miljoen klimaatvluchtelingen te verwerken, schat hij.

Bewuster geworden door dit artikel?

Onze journalistiek is toegankelijk voor iedereen en dat willen we zo houden. Met een kleine bijdrage help jij ons anderen ook bewust te maken. Alvast bedankt!

Ja, ik doe graag een eenmalige donatie!
Hoeveel wil je doneren?
670

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Advertentie

OneWorld-online_banner-600×500 + waaier