De Japanse hulp wordt besteed aan technologische samenwerking om de uitstoot van broeikasgassen in ontwikkelingslanden te beperken, onder meer door te investeren in zonne-energie. Ook gaat er geld van dit zogeheten 'Cool Earth Partnership' naar projecten die de gevolgen van de opwarming van de aarde in die landen moeten tegengaan.

Japan, een van 's werelds grootste uitstoters van broeikasgas, gaat ook 30 miljard dollar investeren om de eigen economie energiezuiniger te maken. Het land is deze zomer voorzitter van de G8 en wil die bijeenkomst aangrijpen om verdergaande internationale afspraken te maken over het terugdringen van broeikasgassen. In december, tijdens de VN-klimaattop op Bali, wees Japan een Europees voorstel voor verdergaande vermindering van emissies nog van de hand.

Bewuster geworden door dit artikel?

Onze journalistiek is toegankelijk voor iedereen en dat willen we zo houden. Met een kleine bijdrage help jij ons anderen ook bewust te maken. Alvast bedankt!

Ja, ik doe graag een eenmalige donatie!
Hoeveel wil je doneren?
670

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief