Met een eenmalige dosis rifampicin kan besmetting voorkomen worden voor veel personen in de sociale omgeving van leprapatiënten. Mensen die met leprapatiënten in aanraking komen, hebben een verhoogd risico de ziekte zelf ook te krijgen. Tijdige behandeling leidt tot genezing en kan voorkomen dat patiënten zenuwbeschadigingen en lichamelijke gebreken oplopen. Het aantal mensen met deze aandoeningen wordt desondanks wereldwijd geschat op 3 miljoen.

Sinds de jaren tachtig worden leprapatiënten behandeld met een combinatie van geneesmiddelen, waaronder rifampicin. De onderzoekers hebben aangetoond dat het verstrekken van een eenmalige dosis hiervan aan personen in de sociale omgeving van leprapatiënten in 57 procent van de gevallen het krijgen van de ziekte binnen twee jaar kan voorkomen. De effectiviteit van het middel blijkt uiteen te lopen, afhankelijk van bloedverwantschap en hoe nauw de persoon met de patiënt samenleeft.

De onderzoekers zijn van mening dat de conclusies van hun onderzoek perspectief bieden voor de bestrijding van lepra wereldwijd, omdat het toedienen van een eenmalige dosis rifampicin zowel praktisch als betaalbaar is.

Bewuster geworden door dit artikel?

Onze journalistiek is toegankelijk voor iedereen en dat willen we zo houden. Met een kleine bijdrage help jij ons anderen ook bewust te maken. Alvast bedankt!

Ja, ik doe graag een eenmalige donatie!
Hoeveel wil je doneren?
670

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief