Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Vandaag is het Duurzame Dinsdag. Op het Haagse Binnenhof vraagt een groot aantal milieu- en duurzaamheidsorganisaties aandacht voor een schoner en groener Nederland. 'Duurzaamheidskoningin’ Marjan Minnesma van actie-organisatie Urgenda spreekt dit jaar de Duurzame Troonrede uit. 

Wat is Duurzame Dinsdag?Op elke eerste dinsdag van september – voorafgaand aan Prinsjesdag, dat op de derde dinsdag van september wordt gehouden – vraagt een aantal maatschappelijke organisaties aandacht voor duurzaamheid: de Duurzame Dinsdag.

In de oude zaal op het Binnenhof krjigt staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu de Duurzame Dinsdagkoffer aangeboden. Hierin zitten initiatieven van bedrijven, organisaties en burgers. Daarnaast worden prijzen uitgereikt voor de meest innovatieve groene voorstellen en krijgt een aantal groene ridders het Duurzaam Lintje opgespeld, de ‘enige nationale erkenning op het gebied van duurzaamheid’. De Duurzame Dinsdag wordt dit jaar voor de zestiende keer gehouden.

Wat is uw belangrijkste boodschap?
"Er is steeds meer reden om bezorgd te zijn over klimaatverandering – het wetenschappelijk bewijs stapelt zich op en wordt steeds grimmiger – terwijl ik te weinig concrete activiteiten zie om het tij te keren. We zijn op het Binnenhof, dus ik richt me vooral op de politiek. Het lijkt alsof de Nederlandse overheid zichzelf niet meer belangrijk vindt, en zichzelf geen rol toedicht bij het oplossen van grote structurele problemen. De overheid zou een aanjager van vernieuwing en duurzaamheid moeten zijn, maar staat nu vaak in de weg. Er zijn talloze schitterende duurzame ideeën in de samenleving, slechts 250 daarvan bieden we vandaag aan staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu aan."

Wat zou de overheid concreet moeten doen?
"Ten eerste moet Nederland wakker worden. Op de internationale ranglijstjes voor het opwekken van duurzame energie bungelen we onderaan, ergens tussen Cyprus en Malta. Of neem het Energieakkoord: er heerst in Den Haag grote tevredenheid dat we een groot akkoord met alle betrokken partijen hebben, maar de inhoud ervan is te mager. In Den Haag spreekt niemand zich uit over de omvang van de problemen die onze kinderen zullen ondervinden als we niets doen aan klimaatverandering. In plaats daarvan hebben we het over meeuwenpoep."

Het lijkt alsof de Nederlandse overheid zichzelf niet meer belangrijk vindt

Als u het staatshoofd zou zijn, wat is dan het eerste besluit dat u zou nemen?
"We zetten in op 100 procent duurzame energie in 2020. Eerder dit jaar publiceerde Urgenda de agenda Nederland op 100% duurzame energie in 2030 – het kan als je het wilt!. Hierin staan concrete voorstellen hoe het vijf keer anders kan op het gebied van wonen, vervoer, voedsel, produceren en energie opwekken. Dit is een doortimmerd, realistisch en haalbaar scenario. Wat blijkt? Honderd procent duurzame energie is goedkoper en schoner dan doorgaan op de oude voet, creëert 150 duizend nieuwe banen, creeërt energiezekerheid en stimuleert innovatie. Concreet zou ik op mijn eerste werkdag als staatshoofd zeggen: dit is de marsroute, en we gaan aan de slag zoals Chinezen dat doen: ik wil over vijf jaar 'x' megawatt aan windmolens op zee. Het is besloten, zorg dat het gebeurt."

U spreekt in Den Haag, waar democratische consensus regeert. Niet iedereen is het met uw plannen eens.
Lachend: "Klopt, maar je vroeg me wat ik zou doen als ik als staatshoofd zou zijn dat het voor het zeggen heeft… Democratie en draagvlak zijn uiteraard cruciaal. Wat ontbreekt, is besef van de urgentie en de wil om het te doen. Als dat er is kan Nederland heel veel, kijk maar naar het recente verleden. Na de ontdekking van de gasbel in Slochteren kreeg elk huishouden in Nederland tussen 1955 en 1965 een gasaansluiting – een majeure operatie die we zeer voortvarend uitvoerden. Of neem het Deltaplan, dat na de watersnoodramp van 1953 Nederland ingrijpend veranderde. Een duurzame samenleving kan, áls we het willen. Ik hoop dat er geen grote ramp nodig is voordat iedereen dat beseft."

Hier lees je de Duurzame Troonrede 2014 die Marjan Minnesma vandaag uitspreekt op het Binnenhof

670

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief