Rene Peñas kwam als boerenleider op voor de belangen van de kleine, arme boeren. Zo zette hij zich met Pakisama in voor een landhervormingswet die de structurele armoede van kleinschalige boeren moet verminderen. Hoewel veel boeren de eigendomsrechten van stukken landbouwgrond hebben, wordt hen de toegang hiertoe ontzegd door veelal grootgrondbezitters die de grond op onrechtmatige wijze ingenomen hebben. Peñas was één van de initiatiefnemers van twee ‘wandelingen voor rechtvaardigheid’ om aandacht te vragen voor de netelige positie van Filipijnse boeren. Middels de uitvoering van de landhervormingswet wil Pakisama de landbouwgrond eerlijk verdelen onder en teruggeven aan de boeren en grootgrondbezit beperken. Afgelopen 30 mei is deze wet aangenomen door het Filipijnse Lagerhuis. Peñas was dolblij met deze overwinning van de kleine boeren, welke nooit bereikt zou zijn zonder lobby van organisaties als Pakisama. 

 

Sinds 2007 werkt Agriterra, de Nederlandse organisatie voor agrarische ontwikkelingssamenwerking, samen met Pakisama. Met advies en financiële middelen versterkt en professionaliseert Agriterra Pakisama, zodat deze goed kan opkomen voor de belangen van haar leden en haar mening kan uitdragen. Blijkbaar zijn er op de Filipijnen echter krachten die het niet zien zitten dat boeren zich organiseren en hun stem laten horen. Deze stromingen schuwen geweld daarbij niet: Rene Peñas is al de derde boerenleider in zeven maanden die vermoord is.

 

Agriterra leeft mee met de familie van Peñas en met alle Filipijnse boeren die voor de derde keer in korte tijd hun leider verliezen. Ondanks dit vreselijke nieuws, blijven Pakisama en Agriterra zich inzetten voor een betere positie van de Filipijnse boeren.

Bewuster geworden door dit artikel?

Onze journalistiek is toegankelijk voor iedereen en dat willen we zo houden. Met een kleine bijdrage help jij ons anderen ook bewust te maken. Alvast bedankt!

Ja, ik doe graag een eenmalige donatie!
Hoeveel wil je doneren?

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief