Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

Pitchen

Pitches mail je naar voorstellen@oneworld.nl
Elke ochtend bespreken wij redactiebreed de binnengekomen voorstellen. Als je voorstel is gehonoreerd, ontvang je een briefing – tevens opdrachtbevestiging – en kun je aan de slag.

Zorg dat je pitch voldoet aan onze voorwaarden die je vindt in ons pitchdocument, anders kunnen we het niet in behandeling nemen.

Kopij indienen

Check vóórdat je het stuk naar ons stuurt of het voldoet aan onze stijl- en spellingsregels:

Daarna stuur je de eerste versie naar:

De eindredactie pakt het op en gaat – indien nodig – met je in overleg over het stuk.

Factureren

Na publicatie van een online productie stuur je je factuur of declaratieformulier naar fa@oneworld.nl.

Na publicatie van een magazine productie ontvang je een ‘declaratieverzoek’ met daarin alle informatie voor de factuur of het declaratieformulier.

Meer informatie vind je in onze Tarieven en Voorwaarden.