Zo goed als een garantie voor een baan in de OS

01-09-2005
Door: Tekst: Judith Jansen


'Toen ik begon, waren er honderdtwintig aanmeldingen. Daar zijn twintig studenten uit geselecteerd', vertelt oud-student Pieterbas Buijs. Hij studeerde in januari af en werkt nu bij PSO. 'De opleiding is zo goed als een garantie voor een baan in de ontwikkelingssector. Daarnaast is het ook nog eens erg leerzaam.'

De studenten, bij PDOO 'trainees' genoemd, hebben allemaal een doctoraaldiploma op zak. Tijdens het PDOO-jaar werken ze vier dagen per week bij een ontwikkelingsorganisatie. Elke vrijdag komen ze samen in Nijmegen. 'Op die vrijdagen heb je dus een groep van ruim twintig jongeren die bij verschillende organisaties in dezelfde sector werken en allemaal wel ergens tegen aanlopen. Daar praten en reflecteren ze over en leren ze van.'

Opleiding:

Postdoctorale Opleiding Ontwikkelingsstudies (PDOO)

Instelling:

CIDIN, Radboud Universiteit Nijmegen

Duur:

1 jaar

Prijskaartje:

gefinancierd door de werkgever

Website:

www.ru.nl/cidin

De opleiding maakt gebruik van de 'action learning'-methode en heeft als motto een uitspraak van Reg Evans: 'Geen leren zonder actie, geen actie zonder leren.' Fons van de Velden, een van de gasttrainers, legt uit dat de opleiding vooral uitgaat van de praktijkervaring die de trainees opdoen op hun werkplek. 'We helpen ze na te denken over zaken waar ze op hun werk mee worden geconfronteerd. Door hier kritisch naar te kijken, leren ze ervan. Wat ze leren, kunnen ze later weer toepassen in de praktijk.'

Kijkje in andere keukens

'Voor mij waren vooral de contacten met de andere studenten waardevol', zegt Buijs. 'Je vormt al snel een hechte groep, want je zit allemaal in dezelfde situatie. Dat schept een band. Je leert je eigen ervaringen te relativeren, en je krijgt een kijkje in de keuken van verschillende organisaties.'

'Daar hebben we wel een gedragscode voor', nuanceert opleidingscoördinator Marleen Deuss. 'Die wordt al op de eerste dag van de opleiding besproken. Tijdens de bijeenkomsten op vrijdag kunnen de studenten uitgebreid vertellen over wat er speelt binnen hun organisatie. Maar we spreken af dat dat binnen de groep blijft. Naar buiten toe wordt alle informatie ontkleurd.'

'Het is inderdaad niet de bedoeling dat vrijdagavond in de trein terug naar huis uitgebreid wordt becommentarieerd wat er intern allemaal speelt bij Novib', beaamt Van de Velden. 'Discretie is een belangrijke eigenschap die we onze studenten mee proberen te geven.'

De opleiding richt zich op verschillende competenties. 'We proberen onze trainees, die in hun doctoraalstudie al heel wat kennis hebben opgedaan, nuttige vaardigheden en houdingen bij te brengen, zoals die discretie, of goed luisteren', legt van de Velden uit. 'Maar we leren ze bijvoorbeeld ook hoe ze projectplannen kunnen beoordelen. Daarbij is het handig om verder te kijken dan zichtbare ijkpunten als structuur, strategie, staf, missie, enzovoort. Het is ook belangrijk je bewust te zijn van allerlei informele aspecten van een organisatie die niet direct zichtbaar zijn. Wie is er in de praktijk de leider? Wat speelt er achter de schermen?'

Uitproberen

'We hechten veel belang aan de combinatie van wetenschap en praktijk. Als het goed is, profiteren niet alleen de trainees, maar ook de organisaties daarvan. Wat de studenten leren, kan ook hun werkgevers ten goede komen. Daarnaast is het voor de organisaties een goede manier om jonge, goed opgeleide deskundigen binnen te halen en deze voor een jaar als het ware "uit te proberen". Meestal bevalt dat. We zien erg vaak dat de trainees na het PDOO-jaar bij hun organisatie kunnen blijven.'

Dat de opleiding succesvol is, blijkt ook uit de cijfers. Van de drieëntwintig studenten die in januari afstudeerden, zijn er maar twee die op dit moment niet in de OS werken. Deuss: 'Eén omdat ze zwanger is en momenteel niet op zoek is, en één omdat ze naar Australië is vertrokken.' Ook de afgelopen jaren vonden alle afgestudeerden, op een enkeling na, een baan in de ontwikkelingssamenwerking.

Ook Buijs merkte dat je veel hebt aan de opleiding: 'Voor ik ermee begon, solliciteerde ik op een functie bij Both Ends. Driehonderd reacties hadden ze. Hoewel ik best geschikt was voor die functie - ik heb de opleiding Latijns-Amerika-studies afgerond en stage gelopen bij Buitenlandse Zaken -, werd ik niet eens uitgenodigd voor een gesprek. Toen ik klaar was met de PDOO, solliciteerde ik op een functie bij PSO. Daarop kwamen driehonderdvijftig reacties, maar ik heb die baan gekregen. Er speelden vast ook andere factoren mee, maar ik ben er zeker van dat die extra opleiding een grote pre was.'Reacties