Zeven vragen over schuldverlichting

13-06-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

1) Om welke landen gaat het?
De achttien landen die een streep door hun schulden tegemoet kunnen zien zijn: Ethiopië, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Ghana, Guyana, Honduras, Madagaskar, Mali, Mauretanie, Mozambique, Nicaragua, Niger, Rwanda, Zambia, Senegal, Tanzania en Uganda.

2) Waarom zijn juist deze landen gekozen?
De 18 landen die nu meedoen zijn landen die het schuldeninitiatief van Wereldbank en IMF hebben doorlopen, het Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) initiatief. Op termijn kunnen nog twintig andere HIPCs in aanmerking komen. Op dit moment zijn er 27 landen toegelaten tot het HIPC-programma.


3) Zijn ze nu van alle schulden verlost?
Via het HIPC-programma hebben de landen al vrijwel al hun bilaterale schulden, dus schulden bij andere landen, weggewerkt. Nu worden dus ook de schulden kwijtgescholden die ze bij de grote internationale instellingen hebben. Dan zijn er ook nog schulden bij private ondernemingen. Die blijven staan. Maar van het merendeel van de schulden zijn de achttien landen nu verlost.

4) Stelt de overeenkomst voorwaarden?
De G8 vragen van de regeringen van de landen dat ze het vrijgekomen geld investeren in de ontwikkeling van het land. 'Ontwikkelingslanden moeten een groeibeleid voeren om vooruitgang te boeken op sociaal en economisch vlak', luidt de afsluitende verklaring. Ze moeten ' de ontwikkeling van de privé-sector versterken en investeringen aantrekken' en 'hindernissen voor plaatselijke en buitenlandse investeerders uit de weg ruimen.' De Wereldbank zal erop toezien dat de regeringen transparant te werk gaan. Bovendien komen alleen landen in aanmerking die het HIPC-programma (zie boven) hebben doorlopen. Aan dit programma zijn zeer strikte voorwaarden verbonden. Ze moeten zware schulden hebben, een beleid hebben opgezet om armoede te bestrijden en hebben meegewerkt aan de hervormingsprogramma's van het IMF en de Wereldbank.


5) Ik lees overal andere bedragen. Waarom verschillen de genoemde bedragen zo?
Natuurlijk worden de cijfers in verschillende media in verschillende valuta gegeven. Dat is verwarrend. Verder ligt het er maar net aan wat je meerekent. De G8 heeft 18 miljard dollar schulden geschrapt. Tel je de rente mee die over de resterende looptijd van de leningen had moeten worden betaald, dan gaat het om 40 miljard dollar. En als je dan ook nog meetelt dat binnen 12 tot 18 maanden nog eens negen landen voor kwijtschelding in aanmerking komen, dan brengt dat het totaal op 55 miljard dollar.

6) Wie betaalt dat?
De landen van de G8 - Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Frankrijk, Canada, Italië, Japan, Duitsland en Rusland - hoesten allemaal een deel van het bedrag op dat nog uitstaat bij de internationale instellingen. De instellingen zelf betalen een deel uit de eigen middelen.

7) Is het de eerste keer dat schulden worden kwijtgescholden?
Nee, veel landen hebben hun bilaterale schulden -tussen landen- al eerder af weten te schudden. Maar de schulden aan de grote financile instellingen bleven steeds maar staan. Dat nu ook deze schulden ter discussie staan is een hele verandering.

Reacties