Zeven landen bedreigd door ernstige voedseltekorten

10-01-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Wereldwijd lijden er ongeveer 830 miljoen mensen aan ondervoeding. Daarvan leven er 791 miljoen in ontwikkelingslanden. ‘Er is meer geld en meer politieke daadkracht nodig om te voorkomen dat bestaande crises verergeren,’ zei WFP-directeur Catherine Bertini.

De situatie is momenteel het ergst in Sudan, dat in een aanslepende burgeroorlog is verwikkeld. Ook in het grensgebied van Guinee met Sierra Leone en Liberia kunnen de voortdurende activiteiten van verschillende rebellengroepen ‘de komende maanden tot een echte oorlog leiden’. Met ernstige gevolgen voor de bevolking.

De voedselsituatie in Angola is al langer precair. Nieuwe ongeregeldheden kunnen het komende zaaiseizoen verstoren en dramatische tekorten veroorzaken.

In Azië worden de voedseltekorten voornamelijk veroorzaakt door de natuur. De landbouwers in Afghanistan hebben af te rekenen met de ergste droogteperiode van de laatste decennia. Als er geen hulp wordt geboden, dreigen vier miljoen Afghanen van honger om te komen.

Noord-Korea gaat zijn zevende jaar met voedseltekorten in - veroorzaakt door een combinatie van droogte, stormen, een slechte infrastructuur en economische problemen.

Colombia is het enige land in Latijns Amerika waar een acuut gebrek aan voedsel dreigt. De meer dan één miljoen boeren die door de al dertig jaar aanslepende burgeroorlog op de vlucht zijn gejaagd, overleven op noodhulp. Doordat de boeren het Colombiaanse platteland ontvluchten, kan het land zelf steeds minder instaan voor die hulp. Honger ligt ook op de loer in Europa. In Servië schieten de voedselprijzen de lucht in, terwijl het grootste deel de bevolking op zwart zaad zit.

Reacties