Zes EU-lidstaten voor de rechter wegens klimaatplannen

19-05-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Het enige positieve dat Wallström dinsdag aan de verzamelde pers te melden had, was dat de gezamenlijke uitstoot in de Europese Unie in 2002 met ongeveer 0,5 procent was gedaald. De jaren 2000 en 2001 hadden nog een stijging laten zien. Wallström: ‘Hoewel welkom, zijn deze reducties nogal beperkt (….). Er is geen reden voor zelfvoldaanheid, de nationale reductieplannen moeten aantonen dat de klus nog lang niet is geklaard.’

De EU-lidstaten hebben zich eerder in het kader van het Kyoto Protocol verplicht de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in 2012 met 8 procent terug te dringen ten opzichte van 1990. Voor Nederland komt dat neer op een reductie van 6 procent ten opzichte van het ijkjaar. In dat jaar waren de 15 lidstaten van de Europese Unie verantwoordelijk voor een kwart van de totale uitstoot van CO2.

Frustratie

Naar aanleiding van onderzoeksresultaten van het Europees Milieu Agentschap (AEE) klaagde Wallström vorig jaar al steen en been over de inspanningen van de lidstaten. De prestaties van tien van de vijftien oude lidstaten bleven onder de maat. Ook Nederland hoorde bij die tien. Nu richt Wallströms frustratie zich op de landen die niet de moeite hebben genomen om hun reductieplannen op tijd in te dienen. Nederland liep deze keer wel in het gareel.

Over de wel ingediende nationale toewijzingsplannen is Wallström ook nog eens ontevreden. Handel in emissies wordt gezien als de meest kosteneffectieve wijze van reductie van broeikasgassen. Bovendien laat de emissiehandel bedrijven de keuze op welke wijze de reductie wordt gehaald; hetzij door maatregelen in het eigen bedrijf, hetzij door de reducties van een ander bedrijf te kopen.

Voor deze emissiehandel dienen bedrijven te beschikken over emissierechten. En die emissierechten dienen door elke EU-lidstaat in een nationaal toewijzingsplan te worden vastgelegd.

De EU-milieucommissaris vindt nu dat de landen te scheutig zijn met hun emissierechten. Die scheutigheid zou de marktprijs van een emissierecht al hebben doen dalen. Volgens Wallström verdwijnt de oorspronkelijke reductiedoelstelling uit zicht en worden de noodzakelijke inspanningen verder naar voren geschoven.

Wetsvoorstel

Het Nederlandse toewijzingsplan omvat de toewijzing van CO2 emissierechten aan ruim 250 bedrijven. Het gaat dan om onder meer olieraffinaderijen, ijzerverwerkende bedrijven, cokesfabrieken, papierfabrieken en cementproducenten. Het eerste toewijzingsplan loopt van 2005 tot en met 2007. Staatssecretaris Van Geel (milieu) heeft vorige week in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat handel in broeikasgassen vanaf 1 januari 2005 mogelijk moet maken.

color=red>

Portaal milieu Europese Unie
Dossier emissiehandel van het Ministerie van Vrom

Reacties