‘Zee is vrijplaats voor terroristen’

21-05-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Massavernietigingswapens die in containers worden verborgen, kunnen vrijwel ongehinderd de wereld rondreizen. De VN maken zich ook zorgen over piraterij en over de toenemende smokkel van mensen, drugs en wapens via zee.

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) wil al die problemen aan de orde stellen op een conferentie over Maritieme Veiligheid die in december is gepland. Volgens de VN-studie ‘Oceanen en de Wet van de Zee’ ontbreekt het momenteel op de meeste aanlegplaatsen aan goed opgeleid personeel en de nodige uitrusting om terroristen of misdadigers op het spoor te komen.

Sluiting van 361 havens

In veel landen vertoont de wetgeving gaten en zijn de autoriteiten niet in staat om het internationaal zeerecht af te dwingen nadat grote schepen hun trossen hebben losgegooid. Een eerste stap die alle lidstaten kunnen zetten, is volgens de VN de ondertekening van alle conventies daarover.

De waarschuwingen over de mogelijke aanvallen op zeehavens of schepen komen in de eerste plaats uit de Verenigde Staten. Volgens kapitein William Schubert, hoofd van de maritieme afdeling van het Amerikaanse ministerie van Transport, zou een geslaagde aanslag op één enkel schip tot de maandenlange sluiting van alle 361 havens in de VS kunnen leiden. ‘Zoveel tijd hebben we nodig om alle containers te doorzoeken. Als er iets onze economie kan doen stilvallen, dan is het dat wel.’

Zowat 90 procent van alle goederen die internationaal verhandeld worden, worden in containers verpakt en per schip getransporteerd. In de VS komen elk jaar zes miljoen containers aan. Slechts eentiende daarvan wordt radiografisch onderzocht - dat gebeurt vooral in drukke havens als New York, Miami, Los Angeles, Oakland en Long Beach.

Piraten

Volgens de IMO werden er vorig jaar 471 schepen aangevallen door piraten of aan de kade leeggeroofd door gewapende bendes. Dat is een stijging met meer dan 50 procent ten opzichte van 1999. De meeste aanvallen vinden plaats in territoriale wateren, op schepen die voor anker liggen of afgemeerd zijn.

De IMO wil werk maken van automatische identificatiesystemen op alle schepen en controles van de identiteit en de achtergrond van alle opvarenden. Schepen zouden geen haven meer mogen binnenvaren zonder al die gegevens prijs te geven. Er zou ook een sluitend toezichtsysteem voor zeevracht moeten komen dat functioneert van de haven van oorsprong tot op de uiteindelijke bestemming van de vracht.

Reacties