Zapatistas kondigen zelfbestuur af

12-08-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Het zelfbestuur geldt voor dertig stadjes en dorpjes die de rebellenbeweging Zapatista Nationaal Bevrijdingsleger in handen hebben in het Lacondona-woud in de staat Chiapas.

De rebellen willen op deze manier een nieuwe impuls geven aan de strijd voor autonomie en rechten voor de inheemse boerenbevolking. Een nieuw bestuursorgaan gaat zich onder meer bezighouden met het uitgeven van identiteitsbewijzen en het beslechten van conflicten over grondeigendom.

Bijna tien jaar geleden kwamen de rebellen in opstand tegen de regering. De gevechten duurden twee weken. In 1996 tekenden beide partijen een aantal vredesakkoorden, dat de inheemse gemeenschappen zelfbestuur en beheer van de natuurlijke hulpbronen beloofden.

De Mexicaanse president Fox zei na zijn verkiezingsoverwinning in 2000 het conflict binnen een kwartiertje op te kunnen lossen. Maar een jaar later torpedeerde het parlement een wetsvoorstel voor autonomie en erkenning van rechten van de inheemse bevolking. Sindsdien is er een totale patstelling tussen regering en rebellen.

Webpagina's van de Zapatistas

Reacties