Zakenwereld lanceert nieuwe hitlijst voor ethisch ondernemen

17-08-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De nieuwe 'ethische hitlijst' gaat in oktober van start. Het wordt spannend, want over de vraag wat ethisch is en wat niet bestaat nog heel wat verwarring.

Vorige maand werd al een Europese versie van de index uitgebracht in Londen met een kleine 500 Europese, vooral Engelse bedrijven. ‘De FTSE4Good wereldindex zal minstens even groot zijn,’ glundert Craig Greaves, coördinator sociale bedrijfsverantwoordelijkheid bij FTSE4Good.

De ethische index past goed in de veranderende ondernemingsgeest van de VS, waar een groeiend aantal investeerders wil weten wat er met hun geld gebeurt. Zij geven de voorkeur aan bedrijven met een ethisch verantwoord tintje. Ook in Europa bestaan er her en der gelijkaardige initiatieven.

Volgens verschillende rapporten doen bedrijven die op een index als de FTSE4Good staan, het gemiddeld beter dan de anderen.

De Domini 400 Social Index, die sociaal verantwoorde aandelen groepeert, heeft de afgelopen 10 jaar een jaarlijkse 'return' gekend van gemiddeld 18,9 procent. Dat komt in de buurt van de 17,4 procent van de 'Standard Poor's 500 aandelenindex', een gelijkaardig initiatief.

Ook de Dow Jones Sustainability Group Index haalde betere cijfers dan de klassieke modellen. Steeds meer bedrijven springen dan ook op de kar van het ethisch beleggen.

De managers van FTSE beloven alvast gouden bergen voor het nastreven van 'het goede'. Maar hoe wordt dat berekend? De FTSE4Good, zoals ze sinds vorige maand bestaat, neemt bedrijven op als ze voldoen aan drie (vage) criteria.

Ze moeten allereerst milieubewust zijn, positieve relaties met de aandeelhouders ontwikkelen en de universele mensenrechten respecteren en verdedigen.

De FTSE heeft ook een zwarte lijst opgesteld. Producenten van tabaksproducten, wapens of kernenergie worden bij voorbaat geweerd.

Het zijn deze selectiecriteria die zonder twijfel het voorwerp zullen vormen van verhitte discussies over 'wat is goed' of 'verantwoord'.

Toen vorige maand de FTSE4Good-lijst met Europese en Engelse bedrijven werd gepubliceerd, was het al flink raak.

Richard Dodd van de Confederation of British Industry ventileert een aantal bedenkingen: 'Bedrijven hebben niet de kans gekregen om op voorhand de selectieciteria te bekijken. Wij zijn ook bezorgd over de perceptie van de index door de media, het publiek en de bedrijven zelf. Het gevaar bestaat dat firma's die op de lijst staan de stempel 'Goed' krijgen, en alle anderen 'Slecht'.'

Selectiecriteria zijn lek
'Goed of Slecht heeft veel te maken met de berichtgeving op zich,' waarschuwt ook Aditi Sharma van 'Action for South Africa'(ACTSA).

'Er zijn bedrijven die goed werk leveren, maar niet in staat zijn dat bericht te verkopen aan de buitenwereld. Anderen hebben soms meer te verbergen, maar beschikken over een goed geoliede public relations,' voegt ze eraan toe.

Het Londense Ethical Trading Initiative (ETI) trok om deze en andere redenen aan de alarmbel en belegde een vergadering met de FTSE managers over wat het een 'gigantisch lek' in de selectiecriteria noemt.

'Het FTSE onderzoekt niet met welke leveranciers de bedrijven werken. Wij willen onder meer weten wat de arbeidsomstandigheden zijn bij de leveranciers van de goedgekeurde bedrijven, maar de FTSE zegt dat het onderzoeken van de aanvoerlijnen van hun bedrijven veel te complex is,' zo luidt het bij ETI.

Het ETI verenigt 33 bedrijven, 4 handelsorganisaties en 19 niet- gouvernementele organisaties (ngo's) en wil haar leden beter wapenen om helemaal - ook tot het niveau van de leveranciers - ethisch verantwoord te kunnen werken.

Naar eigen zeggen publiceert het ETI geen lijst met 'goeden' of 'slechten', maar vraagt haar leden elk jaar een rapport af te leveren waarin de sociale relaties met de leveranciers beschreven staan.

Die informatie blijft vertrouwelijk. De discussies over het opnemen of afstoten van een lid blijven binnenskamers.

Ondanks de kritiek zien de managers van FTSE weinig kwaads in hun initiatief. De woordvoerster van het FTSE benadrukt dat 'opgevoerde druk van de consument een zeer effectief wapen is om verandering af te dwingen.'

FTSE meldt met trots dat het beloofde om 40 procent van het instapgeld voor haar beleggingsfonds aan UNICEF te schenken.

Over duurzaam ondernemen
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen

Reacties