WWF-onderzoek: Amazonebewoners zijn voor eco-toerisme

21-03-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld

Bijna de helft van de bewoners (46 procent) wil dat het woud op een duurzame manier wordt geëxploiteerd. Dus niet leegroven van natuurlijke bronnen, maar op een verantwoorde manier en het stimuleren van eco-toerisme.

WWF Brazilië stelt dat ontwikkeling op lange termijn alleen mogelijk zal zijn door voorzichtig beheer en het voorkomen van excessieve exploitatie. De milieu-organisatie heeft verschillende projecten om te bewijzen dat duurzaam beheer in praktijk ook werkt.

Zo is er het Silves project, waarbij het eerste op lokale gemeenschap gebaseerde toerisme in het Amazonegebied wordt ondersteund. De inkomsten van dit toerisme worden weer gebruikt voor een duurzaam visserijbeheer in de meren in het gebied.

Ruim de helft van de geïnterviewde bewoners (59 procent) tolereert geen extra vervuiling, ook al is die gekoppeld aan meer werkgelegenheid. Zo'n 70 procent vindt ontwikkeling niet belangrijker dan het behoud van het regenwoud. De bewoners zeggen zich bewust te zijn van de noodzaak van controle op de exploitatie van het Amazonegebied en stellen dat Brazilië zich dat als land ook kan permitteren.

‘De resultaten van ons onderzoek toont aan dat veel mensen in het Amazonegebied de regio wel willen ontwikkelen zonder de natuur te vernietigen,’ aldus WWF-directeur Garo Batmanian.

Aanleg wegen gaat samen met natuurbehoud
De meerderheid van de bevolking is voorstander van aanleg van (water)wegen, landbouwontwikkeling en mijnbouw. Allemaal zaken die negatieve consequenties hebben gehad voor het tropisch regenwoud. Toch denkt de bevolking dat dit soort ontwikkeling, mits goed gepland door de overheid, kan plaatsvinden op een manier die samengaat met natuurbehoud.

Momenteel is er nog zo’n 2000 miljoen hectare aan tropisch regenwoud. Deze bossen zijn de thuishaven van de belangrijkste diversiteit aan flora en fauna in de wereld.

Het Amazoneregenwoud bestrijkt 5,5 mijloen hectare. De ontbossing nam de afgelopen jaren alleen maar toe, in de jaren 1992 tot 1994 met maar liefst eenderde. Jaarlijks wordt 11.000 vierkante kilometer ontbost. Het probleem is dat op een weinig duurzame wijze gebeurt. Volgens officiële onderzoeken komt ten eerste 80 procent van het amazonehout vanuit illegale bosbouwactiviteiten en daarbij gaat vaak 60 tot 70 procent van het gewonnen hout verloren door niet-efficiënte oogst-, en verwerkingstechnieken.

Portaal voor alles over bossen
WWF-website over Amazone

Reacties