WWF: EU-visservloot rooft Afrikaanse wateren op een koopje leeg

09-10-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Het WWF heeft de visserijovereenkomsten van de EU met veertien Afrikaanse landen onder de loep genomen. Angola is een zeer schrijnend voorbeeld omdat het niet bekend is of de visstand in de Angolese kustwateren groot genoeg is. Het WWF roept de Europese consument op na te gaan waar zijn vis vandaan komt en de keuze van de vissoort zorgvuldig af te wegen.

‘Stel je voor dat je het geld hebt om in een supermarkt bijna alles in je wagentje te stoppen wat je hebben wilt. Zo heeft de EU onderhandeld met het door hongersnood getroffen Angola,’ aldus WWF. De Unie geeft ondertussen wel voedselhulp aan Angola.

Het WWF merkt verder op dat er in het akkoord geen limiet aan de vangst is gesteld, met uitzondering van garnalen. Het is ook de vraag is of de EU Angola wel een eerlijke prijs betaalt voor de rechten. Bovendien zijn volgens de natuurbeschermingsorganisatie het EU-visserij- en ontwikkelingsbeleid niet in overeenstemming met elkaar.

Volgens de EU valt het allemaal wel mee. De overeenkomst met Angola voorziet ook in hulp voor het opbouwen ‘van visserijprojecten die duurzaamheid garanderen, alsmede andere doelgerichte ontwikkelingsprojecten’.

‘Wij proberen overeenkomsten te sluiten die verzekeren dat er geen concurrentie is tussen Europese en lokale vissers,’ aldus Gregor Kreuzhuber, woordvoeder van Franz Fischler, de Europese commissaris voor visserij. Europese schepen vissen niet in de twaalfmijlszone voor de kust van Angola en er komt bewaking van de kustwateren per satelliet.

Volgens het WWF is inderdaad afgesproken dat 35 procent van de 15,5 miljoen euro die de EU voor Angolese visrechten betaalt, bestemd is voor lokale, kleinschalige visserijprojecten. Maar het is volstrekt onduidelijk waar dat geld in de praktijk terecht zal komen.

Hier kunt u uw reactie kwijt


Paul Metz, Vereniging INZET voor Noord-Zuid campagnes, schrijft:

"In het bericht over de EU visvangst in de wateren voor Angola, blijkt dat erg weinig feiten over deze handelsovereenkomst publiek bekend zijn. De EU kan slechts 'good governance' van andere regeringen verwachten, wanneer de eigen transacties 'transparant' zijn. Daaraan ontbreekt het hier.


Een positief punt bij dit voor Angolese vissers slechte contract is wel, dat er in ieder geval IETS wordt betaald - al is dan niet duidelijk hoeveel en aan wie het ten goede komt. Voor het gebruik van de atmosfeer van Angola voor de uitstoot van CO2, wordt door de EU, VS, Japan, enz. zeker tot 2012 helemaal NIETS betaald.
INZET stelt dat alle handel fair moet zijn, ook de handel in het gebruik van de 'global commons', zoals oceanen en atmosfeer. Deze gebruiksrechten kunnen eerlijk worden verdeeld door deze in gelijke porties aan alle wereldburgers te geven, die dan kunnen handelen. Het nu in 'Kyoto' gekozen model van toedeling op basis van CO2-uitstoot in 1990 bevoordeelt de rijke burgers en ontkent de rechten van de arme burgers. Pas vanaf 2012 kan en moet dat dus beter in 'Kyoto', maar voor de vis uit Afrikaanse wateren kan de EU al veel eerder een beter voorbeeld geven."

THE EU-ANGOLA FISHERIES AGREEMENT AND FISHERIES IN ANGOLA
Wereld Natuur Fonds (internationaal)
Wereld Natuur Fonds (internationaal)

Reacties