WTO: Wereldhandels Flop of Eerlijke Handelstop?

10-11-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: GATS Platform Nederland

Wat: debat "WTO: Wereld Handels Flop of Eerlijke Handelstop?"
Wanneer: maandag 17 november van 20.00 tot 22.00 uur
Waar: Felix Meritis, Keizersgracht 324 te Amsterdam
Organisatie: GATS-platform Nederland

Deelname aan het debat is gratis

Sprekers:
Laurens Jan Brinkhorst (minister van Economische Zaken), Winand Quaedvlieg (internationaal secretaris VNO-NCW), Lodewijk de Waal (voorzitter FNV), Niek Koning (universitair docent aan de Landbouw Universiteit Wageningen), Marita Hutjes (Novib/Oxfam Netherlands), Myriam Vander Stichele (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen), Jurjen van den Bergh (Landelijke Studenten Vakbond) en Anne van Schaik (Milieudefensie).
Voorzitter: Nina Tellegen (Wemos)
In september 2003 mislukte de conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Lidstaten werden het niet eens over een aantal belangrijke onderwerpen, waaronder landbouw en een te sluiten verdrag over investeringen. Wat gebeurde er in Mexico en: is dit het einde van de WTO?
Programma:
20.00 uur Openingscolumn door Heiko Jessayan (journalist Financieel Dagblad)
20:10 uur Wat gebeurde er in Mexico: Landbouw

20.40 uur Wat gebeurde er in Mexico: Investeringen

21:05 uur Hoe nu verder: met de GATS–onderhandelingen?

21:30 uur Hoe nu verder: met de WTO?

22:00 EINDE

Het GATS-platform is een samenwerkingsverband van Nederlandse NGO’s dat zich zorgen maakt over de dienstenonderhandelingen in de WTO. Zij bestaat uit de volgende organisaties: Corporate Europe Observatory - DWARS - Landelijke Studenten Vakbond - Milieudefensie -Solidariteitsfonds XminY - Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen - Transnational Institute - Wemos – World Information Service on Energy-

GATS Platform Nederland

Reacties