WTO-vergadering Qatar gaat door!

24-10-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: reuters 22/10/01, NRC 22/10/01, FGS 19/10/0, Bridges # 34

Singapore had zich aangeboden als alternatieve vergaderplaats, en een twaalftal NGO’s dat kritisch ten opzichte van ongebreidelde vrijhandel staat, deed het voorstel om juist naar Geneve te verhuizen, om demonstranten de kans te bieden commentaar te leveren. Het recht op politieke demonstraties is in Singapore immers nog dunner dan in Qatar. Precies om die reden, angst voor demonstraties, verklaarden de Zwitserse autoriteiten niet echt gecharmeerd te zijn over een plotselinge verhuizing naar Geneve.

Geruchten dat ‘Doha’ niet door zou gaan werden versterkt toen ook de hoogste handelsvertegenwoordiger van de VS, Robert Zoellick, twijfels uitte over de veiligheidsomstandigheden in Qatar. Daarop haastte dat land om erop te wijzen dat het inmiddels al meer dan 30 miljoen dollar in de voorbereidingen had gestopt. Waarop de Verenigde Staten nadrukkelijk bevestigde alle vertrouwen in de oorspronkelijke planning te hebben. De verzekering van Mike Moore dat alles als vanouds gepland plaats zal grijpen, heeft de rust weer enigszins hersteld. Nu kunnen de handelsdelegaties weer gaan proberen om de agenda rond te krijgen, wat bijna even moeilijk lijkt als het bereiken van vrede in de regio. Ook een gelijktijdige schaduwconferentie, georganiseerd door zo’n veertig Arabische maatschappelijke organisaties organisaties in Beiroet, zou overigens nog steeds doorgaan.

De machtigste economische landen verwachten de vierde ministeriele conferentie in Qatar te kunnen gebruiken voor het lanceren van een nieuwe ronde onderhandelingen over wereldwijde handelsliberalisering. Een van de andere belangrijke agendapunten is de officiële toelating van China als 143e lidland, na 15 jaar onderhandelingen.

Een uitgebreide analyse van de stand van zaken wat betreft de ontwikkelingen van de agenda, van de hand van Aileen Kwa van Focus on the Global South, is te vinden op de website http://www.focusweb.org/

Volgens Kwa doen de westerse landen tegen beter weten in opgeruimd over de kansen van Doha. Meer dan de helft van de lidlanden zou echter tegenstander zijn van uitbreiding van de WTO en de VS en EU hebben nu twee mini-toppen belegd (eind augustus in Mexico en onlangs in Singapore) die de situatie nauwelijks beter hebben gemaakt. Het doet de buitengesloten landen denken aan de ‘green-room’ tactieken tijdens de ministeriële top zelf.

De WTO zou overwogen hebben om na de minitop in Singapore een tweede concept-verklaring uit te brengen, maar zou dit nagelaten hebben uit angst voor reacties van niet-genodigden. De eerste ‘draft’ levert steeds meer –grotendeels kritische - reacties op. Zoals dat van de Afrika Groep (over voorstellen op het gebied van TRIPS) en van CIEL over het feit dat ‘diensten’ opduiken in de tekst. Zie voor reacties bijvoorbeeld de website van TWN: http://www.twnside.org.sg. De organisatie URFIG heeft een verklaring uitgebracht over het stelselmatig buiten de westerse pers houden van de opinies van ontwikkelingslanden, met sterke voorbeelden. Zie: “The WTO, Developing Countries and the Media” op http:// www.urfig.org

De concept-verklaringen van de WTO zijn te vinden op: http://www.ictsd.org/ministerial/doha/ministerial26.09.01.pdf (concept ministeriele verklaring) http://www.ictsd.org/ministerial/doha/implementation26.09.01.pdf (concept besluit over implementatie) en: http://www.ictsd.org/ministerial/doha/agriculturedraft.pdf (concept bijlage over landbouw)

Milieudefensie heeft de Nederlandse handelsvertegenwoordiger Gerrit Ybema gevraagd om een moratorium van nieuwe afspraken in te stellen(zie http://www.milieudefensie.nl/nieuws.htm#persbericht-1)

Voor een overzicht van de posities van Afrikaanse landen op het gebied van (vooral) landbouw zie: htp://www.ictsd.org/html/africaupdate.htm

Concept-slotverklaringen van de WTO
Urfig over het buiten beeld houden van meningen Zuidelijke landen
Urfig over het buiten beeld houden van meningen Zuidelijke landen
Urfig over het buiten beeld houden van meningen Zuidelijke landen

Reacties