WTO stoomt op

05-11-2001
Door: OneWorld Redactie


Op 27 oktober zijn de definitieve voorstellen voor de verklaringen van de ministeriele conferentie van de WTO in Doha, Qatar uitgekomen. Ze zijn terug te vinden op de website van het International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). Volgens een verslag van Bridges(5-37), het digitale weekblad van ICTSD, zijn de reacties op de voorstellen niet echt enthousiast te noemen. De leider van de VS-delegatie Robert Zoellick verklaarde dat de herziene conceptverklaringen “verdere vooruitgang boeken voor een succesvolle lancering van onderhandelingen in Doha, al hebben we nog een hoop werk te doen”. Een niet bij name genoemde EC-vertegenwoordiger verklaarde op 28 oktober “ik kan moeilijk zeggen dat ik erg optimistisch ben”. De meeste ontwikkelingslanden zouden de teksten veroordeeld hebben. Martin Khor van Third World Network noemde de nieuwe versie van de WTO-voorstellen “erger dan de eerste”. Volgens Alexandra Wandel van Friends of the Earth International biedt de tekst “niets op het gebied van ontwikkeling, rechtsgelijkheid of het milieu of duurzaamheid. Eenieder die zich afvraagt wat de werkelijke motieven van de EU en de VS zijn moet maar eens goed opletten wat er in Doha gebeurt: in de WTO is het nog steeds business-as-usual.” (Zie voor commentaren van FOEI http://www.foei.org)

Wil je de ontwikkelingen in Qatar goed volgen, dan kan dat op wtowatch van het Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP): http://www.wtowatch.org/news Alle belangrijke documenten zijn terug te vinden op de ICTSD-site: http://www.ictsd.org

Commentaar op de conceptverklaring vanuit de minst ontwikkelde landen is te vinden bij Wto-watch: http://www.wtowatch.org/library/index.cfm?ID=1549

Ook WTO-zip, nummer 12 is uit, waarin commentaar op WTO-aangelegenheden gegeven wordt door leden van de Werkgroep Globalisering Delft - Den Haag. Te vinden op http://www.stelling.nl/wto. In het redactioneel stellen de schrijvers dat de vergadering in Qatar in feite gered is door de aanslagen van 11 september. Onwillige landen worden door de VS en de EU hevig onder druk gezet om de agenda van Qatar te aanvaarden, waarbij alle bedenkingen van ontwikkelingslanden van tafel geveegd zijn. Alleen de start van onderhandelingen over een akkoord over investeringen zou mogelijk met twee jaar uitgesteld kunnen worden. In WTO-zip is ook een overzicht van en commentaar op de eerste ontwerp-tekst te vinden, die de WTO gelanceerd heeft. Ook het antwoord van EZ-staatssecretaris Ybema op vragen over GATS (Diensten) wordt tegen het licht gehouden.

De G-77 en China (die 133 ontwikkelinglanden vertegenwoordigen) reageerden met de publicatie van een ‘positieve agenda’. Daarin wordt onder meer de noodzaak van ‘positieve maatregelen’ voor ontwikkelingslanden benadrukt, zoals in de vorm van ‘special and differential treatment’, het recht op het beschikbaarheid van betaalbare medicijnen, ingrijpende hervormingen op het gebied van landbouwsubsidies en grotere inspraak bij het ontwerpen van toekomstige handelsregelingen. Er wordt ook geeist dat de structurele onevenwichtigheid van de Uruguay-ronde-afspraken eerst besproken wordt, alvorens er van een nieuwe ronde sprake kan zijn. Zie http://www.g77.org/Docs/Doha.htm

Andere informatiebronnen (dan hierboven genoemd): Webpagina EZ over WTO: http://www.ez.nl/home.asp?page=/beleid/home_ond/wto_home.htm

Zie ook de speciale wto-pagina van Oneworld voor meer achtergrondinformatie.

Alle wto-documenten en reacties op een rijtje
Volg de ontwikkelingen in Qatar op de voet
Volg de ontwikkelingen in Qatar op de voet
Volg de ontwikkelingen in Qatar op de voet

Reacties