‘WTO moet te veel handelsregels voor armste landen vermijden’

20-03-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De WTO is geen ontwikkelingsorganisatie, stelde Hoekman, die maandag sprak op een lezing van Society for International Development (SID). De WTO regelt de wereldwijde handel en moet als zodanig de markttoegang van de armste landen goed regelen. Daar valt veel te winnen.

Veel van de armste landen nemen nu nauwelijks deel aan de wereldwijde handel. Was hun aandeel in 1980 0,8 procent, aan het einde van de jaren negentig was dat de helft: 0,4 procent.

De manager Handelsbeleid en –onderzoek bij de Wereldbank prijst daarom het Everything-But-Arms-voorstel van euro-commissaris Pascal Lamy. Dat geeft de 48 minst ontwikkelde landen (de zogeheten MOL’s) vrije toegang tot de EU-markt voor alle producten behalve wapens. Alleen, zegt Hoekman, moet dat gebeuren in de Verenidge Staten, Canada en Japan.

‘Voor de MOL’s stelt het EBA-voorstel in de EU eigenlijk niet veel voor. En waar het belangrijke producten betreft, is er uitstel (van vrije markttoegang, red.) tot 2006 en later. De MOL’s worden vooral wijzer van onbeperkte toegang tot de Amerikaanse, Canadese en Japanse markt,’ aldus de Wereldbank-manager. Nu betalen deze landen bijvoorbeeld 500 miljoen dollar per jaar aan douanerechten om hun producten op de Amerikaanse markt te krijgen.

Behalve aandringen op vrije markttoegang moet de WTO vooral niet te veel handelsregeltjes opwerpen voor ontwikkelingslanden. Nu kent de EU in het kader van voedselveiligheid tal van sanitaire regels waaraan producten uit derde landen moeten (gaan) voldoen. ‘Het kost Afrikaanse landen 600 miljoen dollar extra per jaar om aan regels over bijvoorbeeld aflatoxines, stoffen in onder andere pinda’s, te voldoen,’ aldus de Wereldbank-manager.

‘Europa kent een overdreven gevoel van veiligheid,’ zegt Hoekman, maar hij erkent tegelijkertijd dat dat met de huidige BSE-crisis en Mond- en Klauwzeer niet snel zal veranderen. ‘Dus moet er meer geld op tafel om de armste landen te helpen om aan die normen te voldoen.’

Ontwikkelingssamenwerking moet geld stoppen in projecten die de capaciteit van de armste landen om aan die normen te voldoen, helpt vergroten. Daar is volgens Hoekman binnen het ministerie wel interesse in. De Britten trekken hier volgens Hoekman al veel geld voor uit.

Maar die landen alleen helpen aan die normen te voldoen is te eenzijdig. Binnen Europa moet er tegelijkertijd flink gelobbied worden om normen die niet nodig zijn, van tafel te krijgen. Veel normen worden ten onrechte opgeworpen. ‘Zorg dat er informatie is die bewijst dat die normen niet nodig zijn en toon de werkelijke betekenis voor ontwikkelingslanden,’ aldus Hoekman.

WTO website

Reacties