WTO-medicijnenakkoord: 'Dit komt niet tegemoet aan behoeften van armen'

03-09-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Vindt u dit akkoord een goed akkoord?

Nee. Het komt niet tegemoet aan de behoeften van de armen omdat geen enkele producent van generieke medicijnen bereid zal zijn of in staat zal zijn te voldoen aan de verplichtende bepalingen van het akkoord.
Het is duidelijk dat het medicijnenverdrag de geest van de Amerikaanse farmaceutische lobby ademt. Uiteindelijk betekent het dat armen meer moeten gaan betalen voor generieke medicijnen.

Welke verplichtende bepalingen bedoelt u?

Sommige bepalingen waaraan producenten moeten voldoen, zijn technisch niet haalbaar en onrendabel. Zo zullen de eisen die worden gesteld aan grootte, vorm en kleur van het geneesmiddel, de productiekosten verhogen. Neem een standaard witte ronde pil van 100 milligram, die moet nu in verschillende maten worden gemaakt. Die wijzigingen vereisen weer extra aanpassingen en dat heeft weer effect op de hoeveelheid medicijnen die onze machines kunnen produceren.

De eis tot 'speciale kleuring en vorming van de producten' voor de gangbare witte ronde pillen met standaard omvang had nooit geaccepteeerd mogen worden. De productdifferentiatie zou alleen beperkt moeten worden tot de merknaam en verpakkingsmaterialen. Het is gewoonweg niet haalbaar om een massaproduct te maken dat zich onderscheidt van een merkmedicijn in kleur, vorm en grootte.
Alleen daar waar de oorspronkelijke producent een bijzondere vorm en kleur heeft ontwikkeld, zoals voor Valium van Roche en Viagra van Pfizer, moeten de generieke producten onderscheidbaar zijn.

Aan hoeveel nieuwe regels in dit WTO-verdrag moet u voldoen?

De overeenkomst vraagt onder meer aan importerende landen om aan te tonen dat zij voor goedkopere generieke geneesmiddelen in aanmerking komen. Ten tweede kan de Trips-raad [die toeziet op het medicijnenverdrag, red.] de aangifte-procedures van importerende en exporterende landen opnieuw bekijken. En ten derde laat het verdrag veel ruimte voor pietluttige klachten tegen generieke producenten. Dit alles werkt niet stimulerend voor de generieke producent die toch al risico's neemt bij de ontwikkelingen van nieuwe kopieën. Met als resultaat dat de generieke medicijnen mogelijk pas na 2005 beschikbaar komen.

Bestaat de kans dat uw generieke medicijnen op de westerse markt te koop zijn, zoals landen als de Verenigde Staten vrezen?

Nee. Het is jammer dat dit zoveel nadruk krijgt. Deze zorg staat in geen verhouding tot wat in de praktijk gebeurt. Ik wil erop wijzen dat er tot nu toe geen enkel generiek medicijn opzettelijk is 'verdwaald'. Toch stelt de verdragstekst op dit gebied hoge eisen aan de generieke producenten.
Verandering van de merknaam en de verpakkingseigenschappen moet voldoende zijn om te voorkomen dat kopieën op de verkeerde markt terechtkomen. Zo werken Amerikaanse bedrijven al tien jaar succesvol in India. Hun producten worden in India tegen eentiende van de prijs van een origineel medicijn verkocht, en toch blijven ze buiten de 'rijke' markt.
Reacties