WTO laat ontwikkelingsthema's verzanden

23-07-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld NL

De ontwikkelingslanden merken een gebrek aan enthousiasme bij bepaalde lidstaten om thema's te bespreken die (voor ons) een hoge prioriteit hebben," stelt K.M. Chandrasekhar, het hoofd van de Indiase delegatie. Chandrasekhar zegt bij de rijke landen ook veel voorbeelden te zien opduiken van eenzijdige protectionisme als de eigen industrieën ook maar enigszins bedreigd worden.

De Wereldhandelsorganisatie lanceerde vorig jaar november in Doha een nieuwe ronde van multilaterale handelsbesprekingen die zou moeten uitmonden in een verdergaande liberalisering van de internationale handel. Er werd afgesproken dat de Algemene Raad van de WTO tegen 31 juli een rapport zou ontvangen met aanbevelingen over een "speciale en gedifferentieerde behandeling" die zouden gelden voor de armste landen. Het verslag zou ook voorstellen moeten bevatten voor bijkomende mechanismen om ontwikkelingslanden beter te laten participeren in de wereldhandel.

Het rapport zal worden geschreven door het WTO-comité voor Handel en Ontwikkeling, dat wordt voorgezeten door de Jamaicaan Ransford Smith. Het schrijven van het rapport is een zeer moeilijke opgave, want de tekst over de complexe thema's moet aanvaardbaar zijn voor de 144 WTO-lidstaten met hun uiteenlopende belangen. Het comité heeft meer dan 80 tekstvoorstellen binnengekregen, wat de taak niet bepaald eenvoudiger maakt. Chandrasekhar is boos over de vertraging die het werk in het comité heeft opgelopen. "We zijn nog niet in staat geweest ook maar één van de tekstvoorstellen grondig te bespreken," klaagt hij.

Het principe van de speciale en gedifferentieerde behandeling van WTO-leden gaat uit van de vaststelling dat de economische macht van de WTO-leden sterk uiteenloopt en dat de lidstaten voor verschillende problemen staan. Maar volgens de Britse hulporganisatie Oxfam is het principe volkomen uitgehold. "De meeste WTO-overeenkomsten staan ontwikkelingslanden alleen een iets langere tijd toe om afspraken uit te voeren," zegt Céline Charveriat, de vertegenwoordigster van Oxfam in Genève.

Textiel
Een ander discussiethema waarvan eind juli een voorstel op tafel zou moeten liggen, heeft betrekking op de handel in textiel. Ook hierbij lijken de gesprekken hopeloos vastgelopen te zijn. De deelnemers aan de ministeriële WTO-conferentie in Doha hadden de WTO-raad voor de Handel in Goederen opgedragen aanbevelingen uit te werken voor een stijging van de importquota die de geïndustrialiseerde landen nu hanteren om de import van textiel uit het Zuiden af te remmen.
Maar Peter Allgeier, de adjunct-handelsvertegenwoordiger van de VS, heeft zonder er doekjes om te winden verklaard dat zijn land het niet zal accepteren als er over dit onderwerp een consensus tot stand komt waarbij aanbevelingen worden geformuleerd. Allgeier stelde dat de Amerikaanse textielindustrie al ingrijpende herstructureringen achter de rug heeft, die een half miljoen arbeidsplaatsen hebben gekost.

Voor de ontwikkelingslanden levert de textielsector de hoogste exportinkomsten op van alle nijverheidstakken. Maar de inkomsten zouden nog veel hoger kunnen liggen als de VS en de Europese Unie geen quotasystemen zouden hanteren waarme ze hun eigen producenten beschermen. Het WTO-akkoord over Textiel en Kleding stelt dat die quota's geleidelijk moeten worden afgebouwd tussen 1995 en 2005. "Maar de importlanden maken gebruik van elk achterdeurtje in de overeenkomst om de liberalisering op de lange baan te schuiven," oordeelt Oxfam-expert Charveriat. Zo nemen ze systematisch eerst alle producten uit het quotasysteem die toch nauwelijks gemaakt worden in ontwikkelingslanden, zoals bijvoorbeeld parachutes.

Volgens een Latijns-Amerikaanse onderhandelaar die niet genoemd wil worden, is het aan de VS, de Europese Unie, Japan en Canada om voor een doorbraak te zorgen zodat de deadline van 31 juli toch nog kan worden gehaald. "Hopelijk komen ze spoedig met een concreet voorstel voor de dag - anders loopt het hele onderhandelingsproces vast."

WTO

Reacties