Willem-Alexander naar conferentie over Duurzame Ontwikkeling op Bali

29-05-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De kroonprins nam eind vorig jaar het verzoek aan van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, zitting te nemen in een panel dat voor de wereldtop in Johannesburg aanbevelingen moet doen over duurzame ontwikkeling. De Prins levert een bijdrage aan het rapport in het kader van zijn werkzaamheden op het gebied van het integraal waterbeheer.

Op Bali wordt tot en met 7 juni de laatste hand gelegd aan de tekst dat de basis gaat vormen voor de top in Johannesburg. Er is nog altijd grote onenigheid over wat de belangrijke onderwerpen moeten worden.

Zo willen Verenigde Staten onder andere de nadruk leggen op de vrije markt, buitenlandse investeringen en groei van publiek-private samenwerking. Maatschappelijke organisaties dringen juist aan op internationale regels voor de bescherming van het milieu, zoals die er in de Wereldhandelorganisatie zijn vestgelegd voor handel.

De NGO’s zijn niet erg optimistisch over de kans van slagen van de top in Johannesburg. Volgens hen is Bali de laatste kans om de ‘Aardetop’ te redden.

Meer over de voorbereidende besprekingen op Bali
Platform van maatschappelijke organisaties over Johannesburg

Reacties