Wie zijn wij?

Als wij te veel CO2 uitstoten, hebben ze daar in Afrika last van. En als in Amerika de huizenmarkt instort, wankelen onze banken. Hoe komt dat?

OneWorld brengt de rest van de wereld dichterbij. Op OneWorld.nl en in OneWorld Magazine zie je dat ons leven verbonden is met dat van mensen wereldwijd. En andersom, hoe dat wat daar gebeurt, ons hier raakt. Hoe zit die wederzijdse beïnvloeding in elkaar? Hoe kunnen we deze processen positief beïnvloeden? Wat kunnen we zelf doen?

OneWorld.nl is de grootste Nederlandse website over mondiale verbondenheid en duurzaamheid. Het tijdschrift OneWorld magazine verschijnt tien keer per jaar.

OneWorld wordt uitgegeven door NCDO, de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling.

Meningen en standpunten die te lezen zijn op OneWorld.nl en in het magazine, worden niet noodzakelijkerwijs door NCDO onderschreven. Ook worden bijdragen van columnisten en essayisten niet noodzakelijkerwijs onderschreven door de redactie.

De redactie
Zie voor een overzicht van onze medewerkers onze contactpagina.
De redactie van OneWorld is onafhankelijk en werkt met een redactiestatuut.

Redactieraad
Pieter Broertjes (voorzitter), Amma Asante, Tineke Ceelen, Anna Chojnacka, René Grotenhuis, Kitty van der Heijden, Aad van den Heuvel, Mette te Velde.

IS en onzeWereld
OneWorld bestaat sinds december 2011 en is het resultaat van een fusie tussen IS (Internationale Samenwerking), onzeWereld en www.oneworld.nl.

Internationaal
OneWorld.nl is onderdeel van het internationale OneWorld-netwerk. Doel van het netwerk is om te informeren over internationale samenwerking en duurzaamheidsvraagstukken, om handvatten en inspiratie te bieden aan geïnteresseerden die de wereld rechtvaardiger en schoner willen maken, en om de discussie over deze thema’s te stimuleren.

Reacties