Wie is er bang voor de W.T.O.?

26-02-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: Corporate Europe Observatory

Maar of er nu wel of geen aandacht van de media is, de WTO werkt door. Net als de Europese Commissie, die namens de EU- lidstaten opereert binnen de WTO, en voorstander is van de meest drastische deregulering. Maar ook de 'andere kant' zit niet stil. Kritische organisaties en bewegingen volgen de ontwikkelingen nauwgezet en werken aan het formuleren van antwoorden. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor een nieuwe top in Qatar, in november 2001. Twee thema's die centraal staan zijn: landbouw en diensten.

Bijeenkomst
CEO, Werkgroep Globalisering Delft-Den Haag, Milieudefensie en XminY Solidariteitsfonds organiseren een bijeenkomst ter voorbereiding op de volgende bijeenkomst. De inleiding wordt verzorgd door Erik Wesselius (onderzoeker van Corporate Europe Observatory en het Transnational Institute) over de ontwikkelingen sinds 'Seattle'. Hij gaat daarbij met name in op de gevolgen van de liberalisering van de dienstensector. Niek Koning schetst de situatie op het gebied van landbouw, een van de meest omstreden WTO-thema's. Vertegenwoordigers van NOVIB, de FNV, Milieudefensie en XminY Solidariteitsfonds zullen vervolgens ingaan op de vraag wat hen, en anderen, te doen staat.

De bijeenkomst over de Wereld Handelsorganisatie vindt plaats op zondag 11 maart van 14.00 tot 17.00 uur in de Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam.

Reacties