WHO wil nieuwe aanpak in strijd tegen kindersterfte

07-04-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Elk jaar sterven 530.000 vrouwen tijdens de bevalling, drie miljoen baby's worden dood geboren, vier miljoen baby's sterven in de eerste week van hun leven en nog eens 10,6 miljoen kinderen sterven voor hun vijfde levensjaar.  Dat blijkt uit het rapport 'Make every mother and child count' dat de WHO donderdag - op Wereldgezondheidsdag - heeft gepubliceerd.

In de studie pleit de WHO voor een continue zorg die start bij de geboorte en doorgaat tot in de eerste levensjaren van het kind.

De drie belangrijkste oorzaken van zuigelingensterfte zijn vroeggeboorte, verstikking en ernstige infecties. De meeste sterfgevallen zijn vaak op een simpele manier te voorkomen, door bijvoorbeeld het toedienen van vocht, antibiotica en vitamine A. Deze simpele en relatief goedkope ingrepen kunnen jaarlijks drie miljoen kinderen redden, zo meldt het rapport. 

Tot nu toe hebben de WHO en organisaties als Unicef zich vooral gericht op het terugdringen van infecties als longontsteking, diarree, malaria en ziektes die met inentingen kunnen worden voorkomen. Nu wil de WHO verloskundigenhulp en kraamzorg in de armste gebieden sterk verbeteren. Daarnaast wil de organisatie ervoor zorgen dat elke vrouw professionele hulp heeft tijdens haar bevalling. Ook wil de organisatie dat continue zorg voor alle vrouwen bereikbaar is.

Sterfte onder zuigelingen en moeders wordt vaak veroorzaakt door armoede. Elk jaar worden wereldwijd 136 miljoen baby's geboren. Tweederde van deze kinderen worden in ontwikkelingslanden geboren. Bij eenderde van de bevallingen is geen professionele hulp aanwezig. Medische bijstand en nazorg onbraakt veelal.

Een van de oorzaken van de hoge sterftecijfers onder zwangere vrouwen zijn abortussen die uitgevoerd worden door mensen die daarvoor niet zijn opgeleid. Vaak worden vrouwen geaborteerd in achterkamertjes zonder enige vorm van hygiëne. Het gevolg is dat 68.000 vrouwen onnodig sterven.

De WHO heeft extra aandacht voor de landen China, de Democratische Republiek Congo, Ethiopië, India, Nigeria en Pakistan. In deze landen is de laatste jaren niet of nauwelijks vooruitgang geboekt bij het verminderen van de zuigelingensterfte en het verbeteren van kraamzorg. Uit onderzoek van de WHO blijkt dat deze landen verantwoordelijk zijn voor 50 procent van de totale kindersterfte.

Reuzenpleister

Stichting Wemos vroeg donderdag ook aandacht voor de zuigelingensterfte. Wemos-directeur Nina Tellegen overhandigde een reuzenpleister aan CDA-kamerlid Kathleen Ferrier.

In haar toespraak zei Tellegen het rapport van de WHO te onderschrijven 'Op deze manier willen we de regering verzoeken meer te investeren in basisgezondheidszorg voor iedereen en niet alleen programma's te financieren die zich richten op één ziekte.'  Wemos is een organisatie die zich richt op het verbeteren van de gezondheidszorg  in ontwikkelingslanden.  

wemos
WHO

Reacties