WHO maakt weg vrij voor goedkopere medicijnen

31-05-2006
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Farmaceutische bedrijven pompen vooral geld in luxeziektes terwijl patiënten die lijden aan gemakkelijk te voorkomen en genezen aandoeningen, geen toegang hebben tot betaalbare medicijnen. Organisaties als Artsen Zonder Grenzen noemen dat fenomeen de 10/90-kloof: slechts 10 procent van het geld dat farmaceutische bedrijven in onderzoek pompen, is bestemd voor ziektes die 90 procent van de wereldbevolking bedreigen: malaria, tuberculose, aids.
 
Op de jaarlijkse bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève is zaterdag een resolutie goedgekeurd om die kloof te overbruggen. De tekst roept de 192 lidstaten van de organisatie op om van de farmaceutische R&D (ontwikkeling en onderzoek) een "strategische sector" te maken die tegemoet komt aan de internationale gezondheidsnoden.
 
De resolutie effent het pad voor een debat over de patenten op geneesmiddelen. Op dit moment worden de intellectuele eigendomsrechten op medicijnen beschermd door middel van patenten die 35 jaar stand kunnen houden. Dat maakt die geneesmiddelen onbetaalbaar voor mensen in arme landen. De resolutie verzoent de commerciële belangen van bedrijven met de nood aan goedkope medicijnen voor de meest courante ziektes, zegt Germán Velásquez, het hoofd van het programma essentiële geneesmiddelen van de WHO.
 
De ontwikkelingslanden en humanitaire organisaties zijn enthousiast over de resolutie, die ruimte laat voor meer overheidsinitiatief in de farmaceutische sector. "De ministers van Volksgezondheid hebben deze week laten zien dat ze nieuwe prioriteiten willen vast leggen en dat ze een nieuwe manier willen vinden om het geneesmiddelenonderzoek te financieren", zegt Ellen 't Hoen van Artsen Zonder Grenzen. "De resolutie verzekert dat innovaties in het farmaceutische domein gestuurd worden door de noden van patiënten en niet alleen door winstbejag."
 
"De resolutie zal een effect hebben op de bilaterale handelverdragen die de VS (het land met de grootste farmaceutische bedrijven, red.) afsluiten met andere landen en op de multilaterale verdragen", zegt James Love, de directeur van het Consumer Project on Technology. De exclusieve marktlogica van die verdragen zal volgens Love "vervangen worden door een nieuw paradigma: R&D voor essentiële medicijnen."
 

Reacties